RSS

You are here

Обавештење о издатим лиценцама

Министарство грађевинарствима, саобраћаја и инфраструктуре је сагласно Закључку Владе, 05 Број: 021-2369/2017 од 6. априла 2017. године издало нових 74 лиценци за одговорног урбанисту, планера, пројектанта и извођача радова. Лиценце ће подносиоцима захтева бити достављене званично, путем поште на адресе наведене у поднетом захтеву.

 Министарство је следећим лицима одобрило:

 

Лиценцу број 401

1)      Рајић Торжић Ивани

2)      Миленковић Данијели

3)      Јошановић Милану

 

Лиценцу 381

1)      Јокић Јелени

2)      Пријовић Сенки

3)      Талић Саиду

4)      Агбаба Борису

5)      Сташевић Душану

6)      Катић Александру

7)      Зечевић Милану

8)      Живковић Данијели

9)      Газдић Ђорђу

10)  Ранковић Немањи

11)  Богдановић Јовици

12)  Младеновић Јовани

13)  Средовић Гојку

14)  Опсеница Бранкици

15)  Обрадовић Горану

 

Лиценцу број 300

1)      Живковић Олгици

2)      Марковић Марији

3)      Марковић Маји

4)      Цветковић Ивани

5)      Недељковић Милошу

6)      Ристић Ирени

7)      Ристић Милици

8)      Станковић Марини

9)      Миловић Миљани

10)  Дошеновић Наташи

11)  Бијелић Миљани

12)  Несторовић Бранку

13)  Ралић Сандри

 

Лиценцу број 310

1)      Радовановић Слободану

2)      Радовић Маји

3)      Мишковић Милуну

4)      Миљковић Николи

5)      Јекић Душану

6)      Котарлић Радивоју

7)      Блажић Влади

 

Лиценцу број 400

1)      Рајић Торжић Ивани

2)      Бобић Драгану

3)      Вишекруна Јовани

4)      Прибаковић Игору

5)      Буквић Тијани

6)      Марковић Ивану

7)      Маринковић Иви

8)      Јефтић Илији

9)      Стојковић Душану

10)  Петровић Дејану

11)  Стевановић Марији

12)  Марковић Марији

13)  Милосављевић Ивани

14)  Поповић Милутину

15)  Мишчевић Данијели

16)  Вушковић Минић Вишњи

17)  Алемпијевић Ивани

 

Лиценцу број 370

1)      Крџић Нади

2)      Костић Јовану

 

Лиценцу број 317

1)      Ранчић Слободану

 

Лиценцу број 315

1)      Дутина Маји

 

Лиценцу број 314

1)      Тот Ивану

 

Лиценцу број 351

1)      Моићевић Данилу

2)      Лазић Александру

3)      Средовић Гојку

 

Лиценцу 353

1)      Маринковић Марији

2)      Грујичић Мартину

3)      Ристић Гордани

4)      Варга Дамиру

5)      Панић Александру

6)      Јовановић Александру

 

Лиценцу 350

1)      Ристић Марку

2)      Лазић Александру

3)      Вемић Душку

4)      Виријевић Хранислав

 

Лиценцу број 312

1)      Поповић Ђорђу