RSS

You are here

Објављен позив за достављање пријава за доделу бесповратних финансијских средстава (грантова) из ИПА 2013

Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средства Европске уније је 05.07.2016. године објавио на свом сајту позив за достављање пријава за доделу бесповратних финансијских средстава (грантова) ради спровођења активности са циљем обезбеђивања трајних стамбених решења и унапређења инфраструктурне у ромским насељима уз напомену да је позив отворен до 09.09.2016. године.

 

Детаље позива можете наћи путем следећих линкoва:  http://www.cfcu.gov.rs/tender.php?id=353  и https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1467717786433&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35645&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138222

 

Средства гранта, из оквира ИПА 2013, додељују се за реализацију пројектних активности које подносилац односно подносиоци пријаве предлажу а које спадају у делокруг рада подносиоца/лаца пријаве. 

 

У циљу детаљнијег информисања о самом начину пријаве, условима избора, припреми неопходне документације, одржаће се три отворене инфо сесије и то: Београд,  13. јул, просторије Медија центра, Теразије 3/II са почетком у 11 часова, Нови Сад, 14 јул, просторије Независног друштва новинара Војводине, Змај Јовина 3/I са почетком у 11 часова и Ниш,  15 јула,  просторије Регионалног центра Ниш, Париске комуне бб, са почетком у 11 часова.