RSS

You are here

Објављени бројеви жиро-рачуна за уплату такси за озакоњење

Грађани могу од данас да уплаћују таксе за озакоњење својих кућа, станова или пословног простора, како је прописано Законом о озакоњењу објеката.
 
Око 770.000 власника који су раније предали захтеве за легализацију треба само да плате таксу, ако су у претходном периоду доставили потребну документацију. Грађани који нису предали ниједан документ, уз таксу треба да поднесу и извештај о затеченом стању објекта. Сви грађани треба да сачекају писмено обавештење од надлежног органа за озакоњење и да поступе по добијеном захтеву.
 
“Спровођење Закона о озакоњењу омогућиће да око 1,5 милиона објеката коначно буде озакоњено, брзо, јефтино и без сувишног администрирања. Овај процес води држава, у јавном интересу, али је за ефикасно спровођење неопходно да се све локалне самоуправе у потпуности укључе и почну поступке озакоњења“, каже државни секретар у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Александра Дамњановић.
 
Она напомиње да је спровођење закона у интересу локалних самоуправа јер ће коначно бити уређено питање власништва над имовином на територији сваког града или општине. “Поред тога, 70 одсто новца од такси ће остати локалним самоуправама и тај новац ће моћи да уложе у унапређење комуналне инфраструктуре“, додаје Дамњановић.
 
Такса за стамбене објекте до 100 метара квадратних износи 5.000 динара, до 200 квадрата 15.000, до 300 квадрата 20.000 динара, а више од 300 квадрата 50.000 динара.
 
Када је реч о комерцијалним објектима, такса до 500 квадрата износи 250.000 динара, за објекте од 500 до 1.000 квадрата 500.000 динара, за оне до 1.500 квадрата милион динара, а више од те квадратуре три милиона динара.
 
Бројеви жиро рачуна на које се могу извршити уплате наведене су испод.
 
840-742224843-78 - Такса за озакоњење објеката у корист нивоа Републике,
840-742233843-44 - Такса за озакоњење објеката у корист нивоа аутономне покрајине,
840-742242843-10 - Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова,
840-742255843-04 - Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина.