RSS

You are here

Обустава пловидбе каналом Дунав-Тиса-Дунав

Лучка капетанија у Сенти издала је данас због појаве леда саопштење о обустави пловидбе на свим каналима хидро система Дунав-Тиса-Дунав и то:

 

- канал Бечеј-Богојево од Бечеја до Врбаса

- канал Врбас-Бездан

- канал Б. Паланка-Нови Бечеј

- Кикиндски Канал

- Златица

 

О свим изменама у режиму пловидбе каналском мрежом Лучка Капетанија ће благовремено обавештавати све учеснике у пловидби.