RSS

You are here

Обустављена пловидба Тисом због леда

Лучка капетанија у Сенти издала је данас саопштење о обустави пловидбe реком Тисом од км 63 (брана на Тиси) до км 164 (граница са Мађарском) због појаве леда који покрива и до 90 одсто пловног пута у свим кривинама, пловидбеним отворима мостова и уским грлима пловног пута на овом сектору.

 

О свим изменама у режиму пловидбе и стању на пловном путу Лучка капетанија Сента редовно ће обавештавати све учеснике у пловидби реком Тисом.