RSS

You are here

Одговор на питања "Вечерњих новости" - Закон о становању

Да ли професионални управник сме новац који му дугују поједини станари за професионално управљање да узме са рачуна стамбене заједнице?

 

Не, не може да узима са рачуна новац који није уплаћен у те сврхе, а свакако професионални управник има могућност увида уплата на текући рачун стамбене заједнице, те може утврдити ко је уплатио, а ко није, узети само део који је уплаћен за те сврхе, а евентуално против власника посебних делова који нису уплатили покренути извршни поступак како би намирио своја уговорна потраживања.

 

Станари су раскинули уговор са једним управником, а пошто нико од власника станова не жели да преузме ову обавезу, поново би требало да ангажују другог професионалног управника. међутим, испада да ће они морати да плаћају и уместо оних који не желе... како то спречити?

 

Свако плаћа накнаду за професионалног управника у вредности коју су уговорили (чл. 53 ст. 5 Закона о становању и одржавању зграда), коју сваки власник плаћа сразмерно броју посебних делова које поседује у односу на укупан број (сваки стан плаћа једнако - чл. 63. ст. 2 тачка 1 закона).

 

Да ли су у плану измене и допуне закона о становању?

 

Измене закона су покренуте у односу на решавање статуса станова у јавној својини kоји се kористе по основу закупа према претходним прописима из ове области.