RSS

You are here

Одговор потпредседнице Владе Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у вези са спровођењем Закона о становању и одржавању зграда

Поштовани господине Шабићу,

 

Захваљујем Вам што бринете и сугеришете мере које ће помоћи грађанима да примене један модеран и напредан закон - Закон о становању и одржавању стамбених зграда, али је истовремено врло изненађујуће да ми се обраћате путем медија и на тај начин, без конкретних информација, доводите у питање примену овог закона Тиме стварате атмосферу да постоје проблеми у одређеним законским одредбма, иако и Ви и ја знамо да је овај Закон пре усвајања на седници Владе добио позитивно мишљење Вас као Повереника за информације од јавног значаја и да је управо по добијању таквог мишљења Нацрт закона послат парламенту на усвајање.

 

Но, будући да сте се одлучили за комуникацију путем медија, на исти начин ћу Вам и одговорити.

 

Народна скупштина Србије усвојила је 22. децембра 2016. године Закон о становању и одржавању стамбених зграда, којим се коначно уводи ред у стамбене зграде. Овим законом јасно се утврђују обавезе и права станара који су уједно и власници зграде, као и минимум одржавања и безбедности како за станаре, тако и за све друге грађане коју свака зграда треба да има.

 

Верујем да и Ви и ја знамо да се већина решења из овог закона већ дуже време налази у правним систимама држава чланица Европске уније, али и неких држава у региону и да су управо таква решења допринела унапређењу стамбеног фонда тих земаља, што је уз подизање безбедности и квалитета становања, циљ и овог закона.

 

Нови закон увео је и обавезу да свака зграда мора да има свог управника који може да буде из редова странара, али је омогућио и да станари могу да ангажују професионалне управнике зграда, за које је такође по овом закону обавезно стручно оспособљавање како би могли да се баве овим послом. Новим законом свака стабмена зграда мора да буде пријављена у регистар који воде локалне самоуправе, а у оним зградама где станари не могу да се договоре око избора управника општина је дужна да постави привременог принудног управника који ће управљати зградом само до договора самих станара и о њиховом трошку.

 

Према подацима Републичког геодетског завода на територији Србије постоји нешто мање од 40.000 стамбених зграда, а до сада је у регистрар стамбених заједница пријављено више од 27.000 зграда. За још неколико хиљада зграда траје процедура уписа у регистар који воде локалне самоуправе. Сваке недеље у просеку пријављује се око 1.000 нових стамбених зграда.

 

Као и у свим другимо областима ресора за који сам задужена, мој посао је да предузимам све мере које доприносе што бољој примени закона у надлежности министарства. Тако је било и овом приликом и то без потребе да ме ико на то позива, подсећа и предлаже, као што сте ви то покушали у свом обавешењу на вашој интернет страници. Наиме, у последних 14 месеци колико је закон у примени,  предузели смо низ активности у едукацији свих заинтересованих страна, почев од грађана и грађанки, преко локалних самоуправа па до професионалних управника, организовали обуке за регистраторе стамбених заедница, обуке и испите за професионалне управнике, одржавали округле столове и радионице, давали упутства, формирали електронске регистре и сервисе, израдили брошуре, приручнике и направили посебну интернет страницу посвећену унапређењу становања и одржавања зграда.

 

Ради приближавања закона свим грађанима, израђена је и брошура закона у сликама, која је до сада одштампана у 4.700 примерака и која представља јединствен пример приказа једног законског акта кроз слике.

 

У сарадњи са СКГО реализовано је осам обука за Регистраторе из свих локалних самоуправа о начину вођења Регистра стамбених заједница и поступку регистрације (обуку је прошло око 400 лица), четири регионалне презентације закона за област стамбене подршке, једна радионоца и више састанака са комуналном инспекцијом. Израђено је осам упутстава за ЈЛС за примену законских поступака. У сарадњи са СКГО израђен је Практикум за примену Закона о становању и одржавању зграда, који је штампан у 800 примерака.

 

Колики је интерес јавности за Закон о становању и одржавању стамбених зграда говори и податак да је званични сајт посвећен овом закону www.stanovanje.gov.rs, на коме се налазе све потребне информације и материјали о примени овог закона, за седам месеци посетило 307.376 корисника интернета, највише из Србије, али и из САД, Црне Горе, Велике Британије и Босне и Херцеговине. Готово 1.500 људи сваког дана на овом сајту потражи информације везане за Закон о становању и одржавању зграда. Зато и не чуди да је до сада било 4.410 покушаја да се овај сајт онеспособи и блокира, и то највише из Србије (3.303), а потом и из САД, Кине и Турске.

 

У вези с констатацијом да управници зграда, како наводите, у свом поседу имају “велики број личних података грађана и грађанки” што ствара могућност евенталне злоупотребе података грађана, указујемо да управници зграда немају у свом поседу велики број личних података старана, већ само оне податке који служе за идетификацију лица која имају право да учествују у раду и доношењу одлука које су у надлежности скупштине стамбене заједнице.

 

Поводом Ваших тврдњи да постоје проблеми приликом обраде личних података између власника станова и закупаца, као да и да се на огласним таблама објављују дуговања појединих станара, указујемо да закон прецизно прописује које податке и у које сврхе управници могу да имају. Свако другачије поступање је кажњиво према посебном закону којим се уређује заштита личних података. Свако ко сматра да је прекршен закон може поднети пријаве надлежним органима који ће утврдити да ли је дошло до повреде законских одредаба. Приликом надзора ће се свакако проверити да ли су уочени пропусти појединаца који нису поступали у складу са законом. Паушалне оцене о кршењу закона без утврђеног чињеничног стања биле би непрофесионалне.

 

Такође, на питање да ли је Министарство наилазило на случајеве кршења Закона о становању и одржавању зграда од стране управника обавештавамо вас да је контрола овог закона подељена између комуналне и грађевинске инспекције, као и да на терену проверу спровођења закона раде градски, односно општински инспектори. Они су надлежни да примају и пријаве грађана који имају сазнања или сумњају да је дошло до кршења закона од старне управника. Закном је предвиђена прекршајна одговорност управника за поступање супротно закону, док сваки власник стана може затражити и судску заштиту уколико сматра да је било која одлука скупштине стамбене заједнице донета супротно закону.

 

На крају, желим да Вам поручим да ћете свакако добити и одговор на писмо које помињете у свом саопштењу за медије, ако и када га министарство буде добило, али вас такође позивам да уколико мислите да бисте могли допринети бољем разумевању овог или било ког другог закона из мог ресора, затражите састанке у којима ћете моћи са мном и са мојим тимом да осмислите много продуктивније мере за унапређење поштовања прописа, него што је начин на који  сте се и овог пута одлучили – медијска саопштења која више одговарају сензационализму него професионалном односу према дужностима које су нам поверили сви грађани и грађанке Републике Србије.

 

С поштовањем,

 

Потпредседница Владе Србије

и министарка грађевинарства,

саобраћаја и инфраструктуре

 

проф. др. Зорана Михајловић