RSS

You are here

Одговори на питања дневног листа "Данас" - радови на самачком хотелу

Ових дана нашој редакцији су се јављали станари зграда које се налазе у близини војног самачког хотела у Улици цара Уроша на Дорћолу у Београду, на чијој локацији се сада изводе грађевински радови, са жалбом да због неадекватне заштите градилишта трпе бројне проблеме.
Наиме, станари тврде да су, због радова које на реновирању Војносамачког хотела „Дорћол“ изводи Војнограђевинска установа „Београд“, а услед тога што на грађевини нису постављени заштитни застори, без заштите од прашине и опиљака, као и од отпада накупљеног у дворишту градилишта које разноси ветар. Сада се спроводе радови на спољним и унутрашњим зидовима, такође без икакве заштите од опиљака и прашине, па се дешава да грађанима који пролазе поред градилишта опиљци упадају у очи а прашина им прља одећу.
Из унутрашњости зграде се отпадни малтер и прашина бацају директно кроз прозор са виших спратова, а каткад кроз тубу која је прекратка и и том приликом се стварају огромни облаци прашине који се шире по целом крају. Такође је довожен песак који сада стоји у огромним гомилама у дворишту и који ничим није покривен, тако да га ветар слободно разноси на све стране.
Људи који ту живе (четвороугао Мике Аласа, Цара Уроша, Солунска, Сибињанин Јанка) су веома угрожени јер не могу преко дана да отворе прозоре, терасе су потпуно прекривене прашином за само један дан, а неколико станара је имало квар клима-уређаја. Станари тврде да неки од њих имају респираторне проблеме јер им шкоди прашина, што им у време епидемије корона вируса ствара додатне страхове. Радови се одвијају свакодневно, па тако и недељом од 7 до 16 сати, а како је викендом полицијски час, људи не могу да се негде склоне од тога него морају да седе у кући са затвореним прозорима. У зградама има пуно старијих људи који се плаше да се не разболе од загађења које им долази са градилишта.
Да ли Министарство грађевинарства контролише радове које изводи Војнограђевинска установа Београд на овој локацији у Београду, односно да ли проверава да ли се ти радови спроводе сходно свим прописаним мерама? Да ли је могуће да надлежне службе Министарства грађевинарства провере наводе станара околних зграда да објекат који се реновира или на његовом месту гради нови није адекватно обезбеђен како би се спречило стварање прљавштине и загађења?

 

Корисник објекта на којем се изводе радови је Министарство одбране. Одредбе Закона  о планирању и изградњи се не односе на планирање и уређење простора, односно изградњу и уклањање објеката који се у смислу закона којим се уређује одбрана сматрају војним комплексима, односно војним објектима. Министарство одбране и Војска Србије за планирање и уређење простора, односно изградњу и уклањање објеката, примењују прописе који су донети на основу Закона о одбрани. Надзор над извођењем предметних радова је у надлежности Министарства одбране.