RSS

You are here

Одговори на питања дневног листа "Политика" - београдски метро

Шта значи комерцијални уговор који је јуче потписан и колика је његова вредност?

 

Влада Републике Србије и Влада Републике Француске потписале су у Београду 12. 5. 2020. године Споразум о донацији у вези са реализацијом и финансирањем Пројекта београдског метроа. Одредбама тог Споразума предвиђено је и закључивање уговора и протокола у циљу реализације потписаног споразума. Један од њих је и уговор који су јуче у Влади Републике Србије потписали представници Града Београда и француске компаније ''Ежис'', а који се односи на израду техничке документације потребне за реализацију Пројекта изградње београдског метроа.

 

За које деонице метроа ће се тачно радити студија изводљивости, ко ће је радити, када креће њена израда и колико дуго ће се она радити?


Уговором је предвиђена израда техничке документације за прву фазу прве линије метроа у дужини од 16,7 км, закључно са Идејним пројектом са Студијом оправданости и Студијом о процени утицаја на животну средину, Студијом изводљивости за прву фазу прве линије метроа, а којим ће биће обухваћена и израда концептуалног решења за трећу линију београдског метроа.

Наведену техничку и осталу документацију израдиће француска компанија ''Ежис''.

Предвиђено је да француска компанија изради и преда наведену документацију у року од 19 месеци, односно до фебруара 2022. године, с тим што ће се документација израђивати и предавати по фазама, па је тако предвиђено да Идејни пројекат главног депоа метро система на макишком пољу буде завршен до фебруара 2021. године, а остатак документације до крајњег рока израде по уговору.

 

Да подсетимо, који још документи морају бити донети, усвојени и измењен како би заиста могао да буде положен камен темељац за прву линију метроа крајем 2021. године?


Паралелно са израдом наведене документације завршавају се и два планска документа: План детаљне регулације Макишког поља и План генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде за прву фазу прве линије метроа, који ће омогућити и израду техничке документације предвиђене уговором. Усвајање оба планска документа се очекује до краја ове године. Такође, паралелно се раде и друге студије, елаборати и анализе који ће бити основ за израду техничке документације (хидролошке, геолошке студије...). До сада је од техничких докумената израђен Генерални пројекат са претходном Студијом оправданости.

 

Kолико је заиста реално да прва деоница метроа почне да се гради крајем 2021. ако се зна да пре тога управо треба да се донесе више докумената без којих градња није могућа?

 

Kако се ради о једном од тренутно најзахтевнијих грађевинских пројеката, изградња је подељена по фазама, тако да ће први радови бити започети на Макишком пољу, изградњом главног депоа метро система, који је независтан грађевински објекат, а за његову изградњу је реалан рок почетка током 2021. године. Поред тога, биће започете и припреме за и стварање услова за копање тунела специјализованим машинама (кртицама). Ниједна радња у реализацији овог пројекта неће бити предузета док се за то не стекну сви законом прописани услови. Изградња депоа ће значити почетак изградње београдског метроа, први радови ће отпочети на првој линији метроа, а прва фаза прве линије подразумева изградњу у укупној дужини од 16,7 километара, на релацији Железник-Kарабурма. Процењена вредност ове деонице износи 1,82 милијарде евра. Посебно наводимо да до израде техничке документације не можемо говорити о прецизним износима, већ се ради о износима на основу вредности из Генералног пројекта и цене коштања опреме на тржишту.

 

Сада се као цена за прве линије метроа помиње шест милијарди евра, а доскора је помињана цифра од око четири и по милијарде? Да ли се ова нова цифра односи на три линије метроа или само на прве две за које је као укупан износ дуже важила цифра између четри и четири и по милијарде евра? Уколико се шест милијарди односи само на прве две линије, који параметри су показали да цена мора да буде већа од раније планиране?

 

Наведени износ од око шест милијарди евра односи се на вредност изградње све три линије метроа, укупне дужине 60,5 километара са 60 станица и поново наглашавамо да се ради о оријентационим вредностима, јер техничка документација још није израђена.

На основу података из Генералног пројекта, изградња прве две линије метроа коштале би 4,4 милијарде евра, укупне дужине 40,4 километра са 41 станицом.

 

Зна ли се оквирно из којих све извора ће се финансирати прве линије метроа и од којих банака ће се узимати кредит за овај посао? Да ли су и даље актуелни преговори и са кинеским и са француским партнерима?

 

Влада Републике Србије је формирала радну групу којој је поверено праћење реализације и доношење стратешких одлука везано за реализацију овог пројекта, а у којој су као чланови заступљени представници Града Београда и свих релевантних министарстава, па тако и Министарства финансија, које ће бити главни носилац активности када су у питању начин и извори финансирања.