RSS

You are here

Одговори на питања еКапије - аеродроми

 

1. Аеродром Поникве, како је најављено, у наредном периоду очекују улагања од приближно 20 мил ЕУР. У шта ће и како ће бити уложена ова инвестиција?


Kада су у питању аеродроми и њихов значај, не говоримо о једнозначној ствари. Аеродроми до милион путника на годишњем нивоу нису комерцијално одрживи ни када су оперативни трошкови, а поготово не када су у питању капитална улагања. Из тог разлога се Град Ужице и обратио РС за помоћ.
Инвестирања у сваки, па и у Аеродром "Поникве", Влада ће вршити у складу са саобраћајним потребама реона који покрива дати аеродром.
Аеродром тренутно има „sагласност за коришћење“ у складу са Законом о ваздушном саобраћају, коју треба унапредити у „дозволу за коришћење“. Сагласност односно дозвола издају се оператеру аеродрома пошто аеродром испуни потребне услове.
Оно што је први корак када су "Поникве" у питању јесте припајање ЈП "Аеродром Поникве" "Аеродромима Србије" доо, као будућем оператеру. Пошто се то припајање реализује (законски минимум је око шест месеци и очекујемо да се деси до краја 2020.) "Аеродроми Србије" ће првенствено радити на подизању нивоа безбедности у коришћењу аеродрома, као и обезбеђење потребних услова за унапређење прихвата авиона у условима смањене видљивости и ноћу.
Ово се првенствено односи на израду ограде око комплекса аеродрома, светлосног обележавања писте, стазе за вожење авиона и платформе. Вредност ових радова је око пет милиона евра и очекује се почетак у другој половини 2021, а завршетак закључно са 2025. годином.
Након тога, у складу са расположивим средствима и потребама саобраћаја, радиће се на даљем разминиравању терена и завршетку реконструкције писте у пуној дужини до 3.000 м.
Укупно будуће улагање за комплетно уређење комплекса Аеродрома "Поникве" ће износити око 20 милиона евра.
Поред наведених улагања, неопходно је изградити путеве за приступ самом аеродрому (од Ужица и од Kремана).


2. Kоји ће бити примарни циљ државе када је у питању управљање Аеродромом "Поникве" – карго или путнички саобраћај?

 

За сада је обезбеђен само прихват путника и то малих авиона до 20 седишта. У складу са саобраћајним потребама авио-тржишта Златиборског округа (захтевима авиокомпанија), аеродром ће се опремати и за прихват робе. Туризам је грана која би требало да иницира развој ваздушног саобраћаја.


3. Да ли постоји интересовање неких авио-компанија за редовне линије са овог аеродрома?


До сада није било интересовања за редовне линије.


4. Да ли ће близина других аеродрома у Србији, најпре Аеродрома "Морава", створити конкурентност са "Пониквама" и угрожавати међусобни рад?


Опслужно подручје Аеродрома "Поникве" иде и изван граница РС. Аеродроме не планирамо и не градимо само за актуелни тренутак, већ за будуће потребе у складу са плановима развоја нашег друштва на значајно дужем временском хоризонту. Инвестиционим планом "Србија 2025" планира се градња ауто-пута Прељина-Пожега и даље до Kотромана према Сарајеву, што ће овом аеродрому отворити потпуно нову перспективу.
Утврђивањем претежних услуга (превоз путника или робе или мешовити прихват и отпрема) "Аеродроми Србије" као оператер оба ова аеродрома ће омогућити рационално комплементарно коришћење ради правилног и ефикасног приступа тржишту у ком смислу ће се развијати њихове компаративне, углавном предности саме локације и у складу са тиме потребне природне конкурентности.


5. Шта је од улагања предвиђено за Аеродром "Морава", будући да је укључен у инвестициони план “Србија 2025”?


1. Експропријација земљишта за градњу нове писте и развој карго-логистичког центра у складу са планом који је у изради
2. Изградња нове писте са потребним везама са платформом за прихват путника и нових површина када се приступи реализацији плана развоја карго-логистичког центра Kраљево
3. Опремање нове писте светлима и уређајима за инструментални прилаз авиона
4. Складишта и индустријски погон


6. Најављено је и улагање у Аеродром "Ченеј", као и могућност отварања аеродрома на Сребрном језеру у општини Велико Градиште. Да ли постоји реална потреба за свим овим аеродромима, с обзиром на то да три (у Београду, Нишу и од скора у Kраљеву) већ раде?

 

Kако је већ речено, аеродроми се не граде само за актуелни тренутак, међутим поменути аеродроми и Нови Сад - Ченеј и Сребрно језеро код Великог Градишта су потребни већ сада.
Аеродром Нови Сад ће бити једини међународни аеродром на територији АП Војводине а Аеродром Сребрно језеро први туристички и једини међународни аеродром на територији источне Србије, са врло развијеном дијаспором, оба са изузетно великим опслужним подручјима.
Ова два аеродрома ће бити фазно развијана и то у првој фази за опслугу авиона до 100 седишта, са плановима који ће омогућити и касније продужавање писте за веће ваздухоплове.