RSS

You are here

Одговори на питања eKapije - нова лука у Београду

Молим вас за информацију да ли је утврђена тачна локација за изградњу нове луке у Београду и да ли ће тренутна ситуација утицати на рок за завршетак пројектовања нове луке, који је најављиван до краја наредне године?

 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре обезбедило је близу милион евра донације из WBIF фонда за израду Претходне студије оправданости са Генералним пројектом за изградњу нове луке у Београду.

У току је израда наведене техничке документације, а очекује се да ће опциона анализа, која је саставни део претходне студије оправданости, бити готова до средине јуна. У оквиру ове анализе тренутно се разматрају три варијантна решења која су дефинисана као најоптималнија. Решење које буде дефинисано као најбоље, биће детаљније обрађено кроз генерални пројекат.

Избијање пандемије COVID-19 проузроковало је закашњење од два месеца у односу на планирано спровођење геотехничких и батиметријских снимања на терену, тако да ће за два месеца бити продужена укупна динамика која је планирана за овај пројекат. У том смислу, почетак радова може се очекивати у првом кварталу 2022. године.