RSS

You are here

Одговори на питања листа "Политика" - нова лука

Да ли можете да ми потврдите да је тачно да је Министарство грађевине одустало од изградње луке на простору Бељарица?


Првобитно техничко решење које је разматрано, а које се налазило узводно од Пупиновог моста у форланду Дунава на левој обали и захватало једним делом локацију под називом Бољарица, промењено је приликом разматрања могућих варијантних решења у оквиру Претходне студије оправданости.

Наиме, приликом израде Просторног плана подручја посебне намене, али и на бази дописа удружења за заштиту животне средине, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је утврдило основаност примедаба које се тичу заштите животне средине.

С тим у вези, потенцијална локација нове луке померена је узводније од локације Бољарица, како изградња луке не би имала негативан утицај на животну средину, а пре свега на поједине животињске и биљне врсте које су препознате на централном делу и јужном ободу Бољарица.

Указујемо на то да је локација узводно од Бољарица једно од три варијантна решења која ће се детаљно размотрити као могуће локације нове луке у Београду.

 

Kада је промењено техничко решење да се на овом простору гради нова лука и зашто?


До померања узводно од првобитно планиране локације дошло је као резултат прелиминарних анализа извршених током израде Опционе анализе, која је саставни део Претходне студије оправданости.

 

Kо је радио студију оправданости?


Претходну студију оправданости са Генералним пројектом тренутно израђује ИПФ7 Kонзорцијум, чији је лидер "Хил интернешенел".

 

Да ли се зна које се три локације разматрају за изградњу луке?


По завршетку и одобравању Опционе анализе, као и мерила за вредновање, утврдиће се три варијантна решења између којих ће се определити за коначну локацију.

 

Kо је обезбедио средства и за изградњу новог пројекта и колико ће он коштати?


Бесповратна средства за израду Претходне студије оправданости са Генералним пројектом, у износу од 800.000 евра, одобрена су кроз Вестерн Балканс инвестмент фонд (WБИФ).
Средства за израду Идејног пројекта са Студијом оправданости, чија израда ће почети по усвајању Претходне студије оправданости са Генералним пројектом од стране Ревизионе комисије, обезбеђена су у буџету.

 

Kада би требало да почне изградња луке и ко ће обезбедити средства за изградњу?


Почетак изградње лучке инфраструктуре нове Луке Београд очекује се крајем 2021.