RSS

You are here

Одговори на питања листа "Српски телеграф" - фирма "Баувезен"

Молим вас да ми одговорите на следећа питања:

1. По ком основу је фирма "Баувезен" из Лазаревца добијала капиталне послове од "Путева Србије' и "Железница Србије" кад дугују 102 милиона динара на име пореза?

2. Према закону о јавним набавкама, фирма која дугује порез не може да учествује на тендерима и у јавним набавкама. Зашто сте допустили да фирма "Баувезен" добије послове?

3. Да ли сте проверили фирму "Баувезен" и њена дуговања за порез пре него што сте је ангажовали?


За одговоре на постављена питања, уместо Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, требало би да се обратите ЈП "Путеви Србије", односно "Инфраструктури железнице Србије", као предузећима која су инвеститори на пројектима изградње и реконструкције путне и железничке инфраструктуре, јер се Министарство не бави уговарањем ових послова.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре увек у случајевима када, било званичним или анонимним путем, дође до сазнања о могућем кршењу закона, о свим сазнањима званично обавештава тужилаштво и друге надлежне државне органе, и сматрамо да је то дужност и свих других који дођу у посед таквих сазнања.