RSS

You are here

Одговори на питања "Политике" - градилишта

1. Kолико има активних градилишта?

 

Број активних градилишта:
2015. 12.800
2016. 16.216
2017. 20.344
2018. 37.804
2019. 54.616 (у фебруару 2020)2. Kоја је вредност инвестиција?


Према најновијим подацима Републичког завода за статистику, вредност изведених грађевинских радова на територији Србије у 2019. години повећана је за 35 одсто у односу на 2018. годину.

У четвртом кварталу забележен је раст вредности изведених грађевинских радова у односу на исти квартал 2018. године од 56,3 одсто, исказан у сталним ценама.
Тиме је уједно премашена претходна рекордна стопа раста грађевинарства из претходног, трећег квартала 2019, у којем је вредност изведених грађевинских радова повећана за 39,9 одсто, што је била до сада највиша стопа раста грађевинарства у једном кварталу од 2010. године.

 

3. Kолико је учешће грађевинарства у БДП-у?


Убрзана реализација и завршетак великих инфраструктурних пројеката, као и повољни услови за инвестирање, омогућили су високе стопе раста грађевинарства у претходних неколико година (11,4 одсто у 2017, 13,9 одсто у 2018. и 35 одсто у 2019. години), што је за резултат имало и повећање учешћа грађевинарства у БДП-у, са 3,2 одсто у 2014. на више од пет одсто у 2019. години.
У наредним годинама може се очекивати наставак позитивних трендова имајући у виду да у оквиру инвестиционог плана “Србија 2025“, од укупно 14 милијарди евра, планиране инвестиције у транспортну инфраструктуру износе око девет милијарди евра.

 

4. Kолико је издато грађевинских дозвола?

 

Број издатих грађевинских дозвола
2014. 7.668
2015. 10.438
2016. 12.671
2017. 18.477
2018. 19.484
2019. 21.824