RSS

You are here

Одговори на питања Радија Слободна Европа - београдски метро

 1. Да ли компанија "Ежис" по други пут израђује пројектно-техничку документацију за београдски метро и због чега? Kада је израђен првобитни пројекат?


Сада се први пут израђује пројектно-техничка документација за ниво Студије изводљивости са идејним пројектом и Студијом заштите животне средине за метро систем у Београду. Сва пројектно-техничка документација која је до сада рађена је била до нивоа Предходних студија оправданости са генералним пројекто што се односи на "Ежис".


2. Да ли Француска по други пут донира средства за израду споменуте студије, имајући у виду да је, према писању медија 2010, Француска донирала четири милиона евра за пројекат београдског метроа?


Не. Предходна донација од 3,7 милиона евра се односила на Претходне студије оправданости са генералним пројектом. Сада је потписан споразум о донацији и Уговор о спровођењу донације за израду Студије изводљивости са идејним пројектом и Студијом заштите животне срединеза за прву фазу прве линије у висини од 8,3 милиона евра, плус је урађен анкес претходне донације за 400.000 неутрошених средстава., тако да је комерцијални уговор између "Ежиса", ЈKП "Београдски метро и воз" и Секретаријата за јавни превоз потписан на 8,7 милиона евра.


3. Да ли је уговором о изради пројектно-техничке документације са компанијом "Ежис" 2020. године договорено и ангажовање француских фирми и технологије у изградњи метроа?


Уговор подразумева само израду пројектно-техничке документације по свим светским и европским и нашим стандардима где је то могуће применити. ЈKП "Београдски метро и воз" је на тендеру ангажовао конзорцијум из Беча, на челу са "iC consulenten Ziviltechniker GesmbH"  као техничку подршку при контроли у изради пројекта од стране "Ежиса".


4. Да ли је планирано спровођење тендера за извођаче радова на београдском метроу? 5. Да ли је и на који начин планирано укључивање НР Kине и кинеске компаније „Пауер чајна интернешенел груп лимитид“ у пројекат изградње метроа?


Учешће компаније "Пауер Чајна" у пројекту београдског метроа одвија се на основу потписаног Меморандума о сарадњи у вези са реализацијом пројекта “Београдски метро”. Влада Републике Србије је формирала радну групу којој је поверено праћење реализације и доношење стратешких одлука везано за реализацију овог пројекта, а у којој су као чланови заступљени представници Града Београда и свих релевантних министарстава, па тако и Министарства финансија, које ће бити главни носилац активности када су у питању начин и извори финансирања.