RSS

You are here

Одговори на питања Радија Слободна Европа - "Ер Србија"

Како ће држава Србија помоћи "Ер Србији"?


Предлажу се четири различите основе за регулисање обавеза и помоћи:
- Помоћ у превазилажењу привредних губитака односно штете коју "Ер Србија" трпи због уредбе (забрана авио-превоза путника), а за све време трајања рецесије у ваздушном саобраћају.
- Покриће трошкова које је "Ер Србија" имала кроз одржавање и резервацију авиона спремним за коришћење за потребе државе.
- Покриће трошкова извршеног авио-превоза путника и робе.
- Предлог помоћи за потребе развоја "Ер Србије" коју би обезбедили власници.
Пре свих других могућности у вези са обавезама "Ер Србије", прво ће се разматрати могућности ослобађања или одлагања пореских и комуналних обавеза, нарочито оних према држави.
Финансијска помоћ ће бити главна врста помоћи, а зависиће од коначног обрачуна по завршетку ванредног стања, као и периода до стабилизације и стратешког опредељења суме за јачање позиције "Ер Србије" у ширем региону Балкана, што је у овом тренутку врло реално.


Колико ће, на основу ове најаве од 25. априла, износити ново улагање државе Србије у "Ер Србију"?


У овом тренутку је рано за давање прецизних процена.


Када ће држава Србија спровести најављено улагање у "Ер Србију"?


Сукцесивно, у складу са приоритетима које буде утврдила Влада, потребама и могућностима.


Да ли надлежни у Србији сматрају да би држава требало да повећа власнички удео у компанији "Ер Србија", и да ли ће то ускоро учинити - да ли ће Србија повећати власнички удео у "Ер Србији", када колико и како?


То ће зависити од услова и финансијских могућности по завршетку ванредног стања (још половином марта лидери Европске уније најавили су решење по ком би земље погођене корона вирусом ослободиле обавеза у погледу буџетске потрошње - немачки министар економије најавио је да би национализација могла да буде једна од опција за подршку стратешки важним компанијама).


Колико је "Ер Србија" помогла Србији током епидемије корона вируса - колико су "Ер Србију" коштали транспорти грађана Србије из иностранства у ситуацији пандемије корона вируса, а колико превоз добијене и купљене заштитне опреме у Србију?


Такву цену у овом тренутку није једноставно израчунати јер се летело у специфичним околностима, ситуацији високог ризика за посаде, као и превоза робе у мери и на начин како то није стандардно (нпр. путничким авионима је превожена роба, што је постављало посебне захтеве пред техничко и летачко особље и нарочито штету на ентеријеру, уз примену свих мера дезинфекције у припреми и распремању ваздухоплова, пре и након лета). "Ер Србија" ће приказати све трошкове и превоза и насталих штета.