RSS

You are here

Одговори на питања "Вечерњих новости" - сплавови

 Обраћамо се Министарству саобраћаја, сектору за водни саобраћај и безбедност пловидбе због горуће теме у Граду Београду, а која највише и интересује грађане Новог Београда јер су директно угоржени и буком и непоштовањем области из закона о ППО и сплавова, као и непостојањем поштовања осталих прописа.

1.  Kада ће бити донет план и када могу грађани да очекују јавни увид и јавну расправу?


Министарство је на захтев Урбанистичког завода Београда издало обавезујуће услове за израду плана постављања плутајућих објеката на територији града Београда (прва фаза) са становишта безбедности. У току је поступак за усвајање предлога закона о изменама и допунама Закона о водама, након чијег усвајања се очекује усвајање измена и допуна Одлуке о постављању плутајућих објеката са Планом за постављање плутајућих објеката.
За добијање прецизне информације о роковима за усвајање ових аката, као и начину учешћа јавности у предметном поступку, потребно је да упутите захтев надлежним органима градске управе Града Београда, који су надлежни за спровођење поступка припреме и усвајање ових аката.

 

2. Србија је чланица Савске комисије, да ли је обавезују и одлуке које се доносе на уређење закона из области ППО?


Ако се скраћеница ППО односи на противпожарну заштиту, указујемо да Савска комисија не доноси акте којима се уређује наведена област.
С друге стране, захтеви у односу на противпожарну заштиту уређени су домаћим прописима којима се уређују технички захтеви за плутајуће објекте, чија је примена обавезујућа за сва физичка и правна лица која су власници плутајућих објеката.