RSS

You are here

Одговори на питања Војвођанског инстраживачко-аналитичког центра (VOICE) - Завод за здравствену заштиту радника "Железнице Србије"

1. Kако је за време пандемије корона вируса организован рад Завода за здравствену заштиту радника "Железнице Србије", који је у вашој надлежности? Да ли сматрате да је све рађено у складу са препорукама Министарства здравља?


Завод је као једна од највећих здравствених установа примарног нивоа здравствене заштите у Републици Србији био максимално ангажован на сузбијању заразе од короне вируса, у организационим деловима у Београду, Новом Саду и Нишу у оквиру ковид амбуланти, као и на збрињавању оболелих на Београдском сајму, Новосадском сајму и у Студенском дому - павиљон 3 у Нишу. Процес рада у здравственој установи је организован у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања („Сл. гласник РС“ број 29/20) и Уредбом о организовању рада послодаваца за време ванредног стања (“Сл. гласник РС“ број 31/20). У складу са свим претходно наведеним, свим запосленима који су ангажовани на збрињавању оболелих од ковид-19 вируса су достављена решења о радној обавези за ангажовање на напред наведеним локацијама.

 

2.Да ли су предузете све мере заштите и да ли запослени имају све услове?


Завод је предузео све мере како би заштитио своје запослене у испуњењу њихових радних обавеза. За све запослене који су одлазили на Београдски сајам, Новосадски сајам и Студенски дом - павиљон 3 у Нишу је била организована обука од стране стручних лица коју су руководила ковид центрима. Сви запослени чији је опис послова то захтевао су били дужни да носе скафандер, визир, капуљачу и каљаче.
Поред тога, директор Завода је издао наредбу бр. 2021 од дана 15. 4. 2020. године којом су сви запослени и пацијенти који улазе у круг Завода дужни да непрекидно носе заштитну маску и рукавице и да држе социјалну дистанцу од два метра.
Најбоља потврда примене свих прописаних мера је чињеница да ниједан запослени није заражен.


3.Да ли су запосленима исплаћене мартовске и априлске зараде, припадајући трошкови (путни трошкови) и додатна стимулација за ангажоване у ковид центрима, коју је препоручило Министарство здравља?


Завод је поступио по Уредби о додатку на основну плату запослених у здравственим установама и одређених запослених који обављају послове у области здравља, односно заштите здравља становништва Републике Србије, односно лечења и спречавања ширења епидемије болести ковид-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2 , која је објављена у "Службеном гласнику РС" бр. 48/2020 од 31. 3. 2020. године, а ступила је на снагу 1. 4. 2020, од када се и примењује. Завод је свим запосленим у радном односу исплатио увећану плату за 10% за април месец 2020. године.
Сваки ангажман запослених у Заводу који су радили ноћу и за празнике је евидентиран и упућен у РФЗО на реализацију, у складу са важећим законским прописима. Исплата је планирана уз други део плате за април.
Свим запосленима који су ангажовани по радној обавези у току вандредног стања организован је превоз како возилима Завода, тако и преко превоза који је организован за запослене са радном обавезом у току ванредног стања од стране државних органа преко овлаћених превозника.


4. Да ли је Завод за здравствену заштиту радника "Железнице Србије" у 2018. и 2019. години пословао с позитивним билансима?


Према финансијским извештајима Завод је 2018. и 2019. годину завршио са позитивним билансом и део прихода се сваке године користи за одржавање објеката и опреме у 16 градова на територији Републике Србије.