RSS

You are here

Побољшана наплата услуга водовода и канализације захваљујући програму Министарства и KfW банке

 У оквиру међународног пројекта водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Републици Србији, који се реализује кроз сарадњу са Владом Савезне Републике Немачке и Немачке развојне банке KfW, уз присуство представника шеснаест јавних комуналних предузећа задужених за делатност водоснабдевања и канализације у Србији, одржана је радионица на тему степена наплате потраживања комуналних предузећа надлежних за водовод и канализацију.

 

Радионица је отворена уз уводна обраћања представника Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и представника Немачке развојне банке KfW.  На радионици је истакнуто да су јавна комунална предузећа која пружају услуге водовода и канализације, а која су учествовала у поменутом програму, побољшала степен наплате на између 80-100%. Овај напредак је омогућен кроз континуирано очитавање водомера и систематску анализу потрошача и потраживања од њих. Такође, изнета су запажања да се примена одговарајућих софтвера у евиденцији дугова показала врло ефикасном, као и формирање тимова у водоводима који се баве искључиво овим питањем.

 

Вредност ових пројеката је 142 милиона евра, обезбеђена је значајна подршка модернизацији и изградњи водоводне и канализационе инфраструктуре у градовима средње величине у Србији, обезбеђује се одрживо и континуирано снабдевање становништва водом за пиће задовољавајућег квалитета у складу са законском регулативом, регулативом Европске уније и препорукама Светске здравствене организације.