RSS

You are here

Почињу припреме за градњу брзих саобраћајница Нови Сад-Зрењанин и Зрењанин-Борча

Потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић, и председник Владе АП Војводине, Игор Мировић, потписали су данас Протокол о сарадњи на изради планске и техничке документације за пројекте Нови Сад-Зрењанин и Зрењанин-Борча.

 

Протокол потписан у оквиру заједничке седнице влада Републике Србије и АП Војводине, која се одржава данас у Београду, представља први корак у изградњи две важне саобраћајнице за Банат и Војводину, које ће омогућити да Нови Сад, Београд и Зрењанин буду још боље повезани.

 

За прву саобраћајницу радиће се идејни пројекат са студијом оправданости за изградњу још две траке у постојећој регулацији државног пута IБ реда бр. 12, на деоници Нови Сад-Зрењанин. За други пројекат предвиђена је израда просторног плана подручја посебне намене и идејног пројекта са студијом оправданости изградње државног пута I Б реда број 13, за деоницу Зрењанин-Борча.

 

Израда планске и техничке документације финансираће се из републичког и покрајинског буџета, у износу од по 50 одсто.

 

Потписивањем протокола реализован је договор потпредседнице Владе и покрајинског премијера из фебруара о заједничкој припреми техничке документације за ове две деонице, како би пројекти Зрењанин-Борча и Нови Сад-Зрењанин били спремни за реализацију кад се заврше актуелни радови на Коридору 10 и Коридору 11.

 

Укупна вредност инфраструктурних пројеката који се реализују у Војводини у 2017. и 2018. години износи око 1,2 милијарде евра, а ради боље координације републике и покрајине у фебруару 2017. формирана је заједничка Радна група за праћење реализације инфраструктурних пројеката на територији АП Војводине.