RSS

You are here

Подношење документације за легализацију до 30. априла

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре обавештава још једном све грађане на територији Републике Србије, који су у законском року поднели захтев за легализацију објеката код надлежног органа, сходно члану 23. Закона о легализацији објеката („Сл. гласник РС”, бр. 95/2013 и 117/2014) да рок за подношење докуменатације за одлучивање по поднетим захтевима за легализацију објеката, истиче 30. априла 2015. године.

Сходно томе молимо све грађане да благовремено доставе потребну документацију како би се стекли услови за одлучивање сходно Закону.