RSS

You are here

Поледица: Србија на најважнијем путу Европе

Коридор 10 је за Србију могућност да умрежи привредне и логистичке активности, што захтева, као  апсолутни приоритет, не само завршетак путних праваца и модернизацију железничког саобраћаја већ и повезивање са речним саобраћајем на Дунаву и Сави као и ваздушним лукама у Београду и Нишу, рекао је државни секретар Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Миодраг Поледица.

 

„Оваквим приступом транспортна мрежа у Србији, са осталим земљама Западног Балкана, постаје неизоставни део најважније основне транспортне мреже ЕУ“, изјавио је Поледица отварајући конференцију „Транспорт и логистика југоисточне Европе и дунавског региона 2016“ одржаној јуче у Београду.

 

Он је рекао да је улога транспорта и инфраструктуре у Југоисточној Европи и Дунавском региону кључни фактор генералног економског и социјалног развоја региона.

Развој регионалних транспортних мрежа је могућност да земље споје заједничке интересе, од којих регион као целина има користи, истакао је.

 

„Добри, међусобно повезани и одрживи саобраћајни системи значајни су за регион. Добром организацијм логистичких ланаца, крајња цена производа може бити јефтинија и до 10 одсто“, рекао је Поледица.

 

Он је додао да су сви проблеми који се појављују у транспорту углавном повезани са недостатком координисаног планирања, финансирања и имплементације Стратегије Европске уније за Дунавски регион..

 

Поледица је рекао да у југоисточној Европи и Дунавском региону постоји потреба за бољим повезивањем у региону, кроз конкурентна транспортна решења уз ефикасно комбиновање различитих видова саобраћаја.

 

„Јачање транспортних капацитета не зависи само од улагања у инфраструктуру, већ и од адекватног увођења и примене тзв. „soft“ мера.  Поред улагања у коридоре, посебну пажњу треба посветити повезивању логистичких центара и квалитету логистичких услуга у свим сферама пословања“, рекао је Поледица.

 

Ово је трећа конференција под покровитељством Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре која је окупила 250 стручњака из региона који се баве транспортом и логистиком.