RSS

You are here

Поледица: Значајни резултати у интеграциjи Рома

Државни секретар у Mинистарству грађевинарства, саобраћаjа и инфраструктуре Mиодраг Поледица изjавио jе данас да се Роми у Србиjи суочаваjу са великим проблемима у области здравства, образовања, становања и запошљавања, али да jе у претходном периоду постигнут значаjан резултат по питању њихове интеграциjе, а на иницијативу потпредседнице владе и министарке грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зоране Mихаjловић.
 
Поледица, коjи jе представљао Србиjу на званичном отварању проjекта "Интеграциjе Рома 2020" у Бриселу, рекао jе да у Србиjи, према евиденциjи из 2011. године, живи око 148.000 Рома коjи немаjу исти квалитет живота као просечни грађани.
 
Oн jе нагласио да се у последње време доста радило на инклузиjи Рома и да jе наша држава веома активна по том питању и на међународном и на регионалном плану. Поледица jе подсетио да jе у марту усвоjена Стратегиjа за инклузиjу Рома од 2016. до 2025. године, као и да jе постигнут напредак по питању становања и проблема расељавања Рома из нефомалних насеља.  
 
"Веома jе битно да имамо стандардизован и међународно признат начин на коjи се расељаваjу лица, коjа су њихова права и како могу да наставе своj живот и рад", рекао jе Поледица. 
 
Говорећи о проjекту "Интеграциjа Рома 2020", Поледица jе истакао да ће Србиjа бити равноправан партнер земљама Западног Балкана, коjе у њему учествуjу. 
 
Поледица каже да се Роми у Србиjи суочаваjу са проблемима коjе имаjу и други грађани, али су у ромскоj популациjи изражениjи.
 
"Зато сва министарства и невладина тела мораjу да нађу начин да таj живот буде што бољи", рекао jе Поледица. 
 
Данас jе у Бриселу и званично почео регионални проjекат "Интеграциjе Рома 2020", коjи финансираjу Eвропска комисиjа и фондациjа за отворено друштво.
 
Tрогодишњи проjекат Савета за регионалну сарадњу заправо jе наставак Декаде за инклузиjу Рома, а спроводиће се у земљама Западног Балкана и Tурскоj.
 
Наjважниjи циљ jе смањење социjално-економског jаза између Рома и неромског становништва, а посебно ће се фокусирати на запошљавање, становање, здравство, образовање, грађанске регистрациjе, али и на питања дискриминациjе, сиромаштва и jеднакост полова.