RSS

You are here

Постигнут договор о наставку изградње Жежељевог моста

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре успело је у вишемесечним напорима да се изградња Жежељевог моста настави иако Министарство није уговорна страна ЛОТ-а 2. Након вишемесечног залагања представника Министарства и личног залагања потпредседнице Владе Србије, проф. др Зоране Михајловић на данашњој седници Владе усвојен је предлог о начину уплате преосталог новца за наставак изградње Жежељевог моста чиме је постигнут договор да се радови наставе.
 
Представници Републичке владе, Покрајинске владе и Града Новог Сада прихватили су предлог Министарства да ће се пренос средстава у износу од 2.922.000 евра из Покрајине на Град Нови Сад регулисати посебним уговором.
 
Планирано је да новац буде уплаћен почетком маја, након чега би почео да тече рок од укупно 20 месеци за изградњу новог Жељевог моста, и демонтажу конструкције старог монтажно - демонтажног моста.
 
Влада је данас дала сагласност на текст Анекса уговора између ЈП "Железница Србије" и извођача радова конзорцијума AZVI ((JV Azvi - Taddei Horta Coslada) а наредне недеље биће потписана још два уговора, уговор о преносу средстава са Покрајине на Град Нови Сад и финансијски уговор између конзорцијума AZVI, ЈП „Железница Србије“ и Града Новог Сада
 
Министарство је добило уверавањa од извођача да неће пекидати радове, већ да ће сачекати формално – правни завршетак процедуре о уплати додатног новца.
 
Градилиште би требало да оживи после првомајских празника, када ће почети и монтажа крана носивости 500 тона, који треба да ради на укрупњавању челичне конструкције.
 
Као координатор у решавању овог застоја, Министарство се укључило у мају 2014. године, одмах по формирању. Од тада је учињено много напора како би се решиле недоумице и пронашао заједнички језик између инвеститора („Железнице Србије“), извођача (JV Azvi - Taddei Horta Coslada) и финансијера (ЕУ, град Нови Сад и АП Војводина).
 
Министарство је посредовало и координирало у прибављању све додатне документације која је била тражена од стране АПВ, од саме документације на основу које се врши плаћање, па до прибављања мишљења Управе за јавне набавке и Делегације Европске Уније у Београду. Када је достављена сва документација, као нова препрека за реализацију плаћања од стране АПВ, радној групи прeдстављена је промена статуса Фонда за капитална улагања у Управу за капитална улагања која, како се тврдило, нема више права да директно преноси средства извођачу, већ обезбеђена средства за пројекте може да преноси само другим нивоима власти.
Сада је и овај процедурални проблем превазиђен чиме се радови на изградњи моста могу наставити. 
 
Жежељев мост је важан за целу Србију и он ће бити део пројекта изградње пруге Београд-Будимпешта. Његова изградња започета је 10. марта 2011. године. Предвиђени датум завршетка био је новембар 2013. године и са данашњим даном он је платио политички данак од 18 месеци кашњења.