RSS

You are here

Потписан Меморандум за Алпско-западнобалкански коридор, циљ бржи превоз робе железницом у региону

Меморандум о разумевању за железнички теретни Алпско-западнобалкански коридор, који ће повезати Аустрију, Хрватску, Словенију, Србију, Бугарску и Турску, потписан је 25. априла у Љубљани, с циљем да железнички саобраћај постане конкурентнији у односу на друге видове транспорта и заједнички рад на уклањању нефизичких баријера које успоравају превоз робе железницом.

 

Меморандум је потписан у оквиру Трансевропских транспортних дана (TEN-T Days), конференције о транспортном повезивању која се одржава под покровитељством Европске комисије. 

 

Стварање теретног коридора од Аустрије до Турске треба да обезбеди континуитет транспорта робе железницом кроз боље повезивање коришћењем постојеће железничке инфраструктуре. Државе потписнице меморандума успоставиће заједнички извршни одбор, као највиши управљачки орган коридора, који ће бити одговоран за дефинисање општих циљева теретног коридора, надзор и предузимање одговарајућих мера.

 

На једној од сесија у оквиру Трансевропских транспортних дана, са учесницима са Западног Балкана, Турске и земаља јужног Медитерана, разговарало се о будућим приоритетним активностима за бољу интеграцију ЕУ транспортних система са системима суседа, са посебним акцентом на сигурну, одрживу и паметну мобилност.

 

У делу сесије посвећеном прекограничном повезивању ЕУ, Западног Балкана и Турске, истакнуто је да дуго задржавање на границама производи огромне трошкове друмским и железничким превозницима.

 

Државни секретар у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Миодраг Поледица, представио је тренутни статус инфраструктурних пројеката које Србија реализује и активности које се предузимају у циљу краћег задржавања на друмским и железничким прелазима, што представља и важан део припреме за приступање земаља Западног Балкана Европској унији.