RSS

You are here

Превод Нове урбане агенде на српски језик

На интернет сајту Хабитата III постављен је превод Нове урбане агенде на српски језик, што је седамнаести по реду превод овог међународног документа усвојеног резолуцијом 256 на 71. заседању Генералне скупштине Уједињених нација у Њујорку 23. децембра 2016. године. Предлог Нове урбане агенде усвојен је 20. октобра 2016. године на конференцији Уједињених нација о становању и урбаном развоју Хабитат III у Киту, главном граду Еквадора. Нова урбана агенда представља глобални оквир за развој насеља у свету за период од наредних 20 година до одржавања следеће конференције Хабитат IV 2036. године.

 

Нова урбана агенда састоји се из два дела: први део од 22 параграфа под називом Декларација из Кита даје основне смернице за развој насеља у свету у следећих двадесет година, а други део од 153 параграфа односи се на спровођење Нове урбане агенде.

 

Опредељења Нове урбане агенде директно доприносе остваривању једног од 17 циљева одрживог развоја које су Уједињене нације одредиле 2015. године као глобалне циљеве за усмервање развоја у периоду до 2030. године. Под редним бројем 11 је циљ одрживог развоја, који се односи на развој градова и тежи да они буду у што већој мери одрживи, безбедни, инклузивни и отпорни на природне непогоде и климатске промене.

 

Превод Нове урбане агенде, који је урађен у сарадњи са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, требало би да допринесе спровођењу Нове урбане агенде у Републици Србији, како на државном и покрајинском нивоу, тако и на локалном нивоу. У току 2018. године у Србији ће бити у току формулисање стратешког оквира националне политике урбаног развоја који треба да прилагоди опредељења Нове урбане агенде контексту и потребама Републике Србије и њеног становништва.

 

http://habitat3.org/the-new-urban-agenda