RSS

You are here

Програм јавне расправе о Нацрту одлуке о Националном програму јавне железничке инфраструктуре за период од 2017. до 2021. године

У поступку припреме Нацрта одлуке о Националном програму јавне железничке инфраструктуре за период од 2017. до 2021. године, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре спроводи јавну расправу о Нацрту одлуке о Националном програму јавне железничке инфраструктуре за период од 2017. до 2021. године (у даљем тексту: Нацрт одлуке) коју је одредио Одбор за привреду и финансије Владе Републике Србије, 23. септембра 2016. године.

 

Јавна расправа о Нацрту одлуке спроводи се у периоду од 27. септембра до 21. октобра 2016. године.

 

Презентације и расправе о предложеном Нацрту одлуке водиће се на округлим столовима, које ће организовати Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у градовима Републике Србије, и то по следећем распореду:

                      - Краљево, 30. септембар 2016. године, Регионална привредна комора Краљево, Омладинска број 2;

                      - Ниш, 3. октобар 2016. године, Регионална привредна комора Ниш, Добричка број 2;

                      - Нови Сад, 7. октобар 2016. године, Регионална привредна комора Нови Сад, Народног фронта број 10;

                      - Београд, 10. октобар 2016. године, Привредна комора Србије, Теразије број 23;

                      - Суботица, 14. октобар 2016. године, Регионална привредна комора Суботица, Сенћански пут 15.

 

Учесници у јавној расправи су представници државних органа, јавних служби, привредни субјекти, стручна јавност и други заинтересовани учесници.

 

Примедбе,   предлози   и   сугестије   достављају   се   Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на адресу Немањина 22-26 Београд или електронским путем на е-mail адресу: vida.jerkovic@mgsi.gov.rs.

 

Документи који се објављују:

 

Програм јавне расправе о Нацрту одлуке о Националном програму јавне железничке инфраструктуре за период од 2017. до 2021. године

Нацрт одлуке о Националном програму јавне железничке инфраструктуре за период од 2017. до 2021. године