RSS

You are here

Програм јавнe расправe о нацрту закона о изменама и допунама закона о планирању и изградњи

           У поступку припреме Нацрта закона о изменама и допунама закона о планирању и изградњи Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре спроводи јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама закона о планирању и изградњи, који је саставни део овог програма.

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама закона о планирању и изградњи спровешће се у периоду од 15. јануара -  6. фебруара 2018. године.

Учесници у јавној расправи су представници: државних органа,  привредних субјекта, јавних служби, међународних организација, удружења грађана и других представника цивилног друштва, стручне јавности, као и професори и академици и други научни радници и друге заинтересоване стране.

Текст Нацрта закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи, биће постављен на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре www.mgsi.gov.rs и на порталу е-управе.

   Примедбе, предлози и сугестије, достављају се Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, путем електронске поште на e-mail: sednice.vlade@mgsi.gov.rs или поштом на адресу Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, са назнаком „Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама закона о планирању и изградњи“, 11000 Београд, улица Немањина 22-26.

Јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама закона о планирању и изградњи, организоваће Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у форми презентације и дискусије која ће се одржати у:

 

Београду – 15. јануар 2018. године, у термину од 11:00 до 14:00 часова, у просторијама Привредне коморе Београда, у сали 6, улица Кнеза Милоша 12;

Крагујевцу – 18. јануар 2018. године, у термину од 11:00 до 14:00 часова у Великој сали Скупштине града Крагујевца, Трг Слободе 3;

Новом Саду – 22. јануар 2018. године, у термину од 11:00 до 14:00 часова у просторијама Скупштине Града Новог Сада, у Великој сали, улица Жарка Зрењанина 2;

Суботици – 25. јануар 2018. године, у термину од 11:00 до 14:00 часова у просторијама Свечане сале Скупштине града Суботице, улица Трг слободе 1;

Нишу – 2. фебруар 2018. године, у термину од 11:00 до 14:00 часова у сали Скупштине града Ниша, улица Николе Пашића 24.

 

По окончању јавне расправе Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре анализираће све примедбе предлоге и сугестије учесника и сачиниће  извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама закона о планирању и изградњи.