RSS

You are here

Програм јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима

У поступку припреме Нацрту закона о изменама и допунама Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима, којим се уређују радно време посаде возила у друмском превозу, време управљања возилом возача, одобрење типа, уградња, преглед и начин коришћења тахографа, услови за радионице за тахографе, меморијске картице, услови за производњу меморијских картица и надзор над спровођењем овог закона у Републици Србији, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре спроводи јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима (у даљем тексту: Нацрт закона), коју је одредио Одбор за привреду и финансије Владе Републике Србије, 20 . септембра 2018. године.

 

                           Јавна расправа о Нацрту закона спровешће се у периоду од 24. септембра до 15. октобра 2018. године.

 

Презентације и расправе о предложеном нацрту закона организоваће Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у форми округлог стола у Београду, 4. октобра 2018. године у просторијама Привредне коморе Србије, улица Ресавска 13-15, са почетком у 11,00 часова.

 

                          Учесници у јавној расправи су представници државних органа, јавних служби, привредни субјекти, стручна јавност и други заинтересовани учесници.

 

                          Примедбе,   предлози   и   сугестије   достављају   се   Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на адресу Немањина 22-26 Београд или електронским путем на е-mail адресу: - drumski@mgsi.gov.rs.