RSS

You are here

Програм јавне расправе о Нацрту закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова

На основу члана 41. став 3. Пословника Владе („Службени гласник РС”, бр. 61/06 - пречишћени текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и 76/14), на предлог Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,

 

                        Одбор за привреду и финансије одређује

 

 

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

О НАЦРТУ ЗАКОНА О ПОСТУПКУ УПИСА У КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ И ВОДОВА

 

 

                        1. У поступку припреме Нацрта закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (у даљем тексту: Министарство) спроводи јавну расправу о Нацрту закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова (у даљем тексту: Нацрт закона), који је саставни део овог програма.

 

                        2. Јавна расправа о Нацрту закона спровешће се у периоду од 28. јула до 17. августа 2017. године.

                        Учесници у јавној расправи су представници: државних органа, привредних субјеката, јавних служби, међународних организација, удружења грађана и других представника цивилног друштва, стручне јавности, као и професори и академици и други научни радници и друге заинтересоване стране.

 

                        3. Текст Нацрта закона биће постављен на интернет страници Министарства www.mgsi.gov.rs и на порталу е-управе.

                        Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству на имејл адресу: sednice.vlade@mgsi.gov.rs или поштом на адресу: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, са назнаком „Јавна расправа о Нацрту закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова”, 11000 Београд, Немањина 22-26.

 

                        4. Јавну расправу о Нацрта закона организоваће Министарство у форми презентације и дискусије која ће се одржати у:

 

                        - Новом Саду - 1. августа 2017. године, од 11.00 до 14.00 часова, у просторијама Скупштине града Новог Сада, у Великој сали, Улица Жарка Зрењанина 2;

                        - Београду - 3. августа 2017. године, од 11.00 до 14.00 часова, у просторијама Привредне коморе Београда, у сали 6, Улица кнеза Милоша 12;

                        - Крагујевцу - 8. августа 2017. године, од 11.00 до 14.00 часова, у Великој сали Скупштине града Крагујевца, Трг слободе 3;

                        - Нишу - 10. августа 2017. године, од 11.00 до 14.00 часова, у сали Скупштине града Ниша, Улица Николе Пашића 24.

 

                        5. По окончању јавне расправе Министарство ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона.

 

                        6. Овај програм, ради реализације, доставити Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, које ће јавни позив за учешће у јавној расправи са овим програмом објавити на својој интернет страници и порталу е-управе.