RSS

You are here

Програм јавне расправе о Нацрту закона о радном времену посада возила у друмском превозу и тахографима

На основу члана 41. став 3. Пословника Владе („Службени гласник РС”, бр. 61/06 - пречишћени текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и 76/14) на предлог Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,                                                 

 

Одбор за привреду и финансије одређује

 

 

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ЗАКОНА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ПОСАДА ВОЗИЛА У ДРУМСКОМ ПРЕВОЗУ И ТАХОГРАФИМА

 

 

1. У поступку припреме закона којим се уређује радно време посада возила у друмском превозу, време управљања возилом возача, одобрење типа, уградња, преглед и начин коришћења тахографа, услови за радионице за тахографе, меморијске картице, услови за производњу меморијских картица и надзор над спровођењем овог закона у Републици Србији, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре спроводи јавну расправу о Нацрту закона о радном времену посада возила у друмском превозу и тахографима (у даљем тексту: Нацрт закона), који је саставни део овог програма.

2. Јавна расправа о Нацрту закона, спроводи се у периоду од 25. фебруара до 16. марта 2015. године.

3. Нацрт закона сачинила је Радна група која је образована решењем министра.

Учесници у јавној расправи су сви представници државних органа, јавних служби, привредни субјекти, стручна јавност и други заинтересовани учесници.

4. Текст Нацрта закона, биће постављен на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – www.mgsi.gov.rs и на порталу е-управе.

5. Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,  Београд, Немањина 22-26 или електронским путем на e-mail адресу: drumski@mgsi.gov.rs

6. Презентације и расправе о предложеном Нацрту закона, водиће се на округлим столовима које ће организовати Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у градовима Републике Србије, и то по следећем распореду:

- Ниш, 27. фебруар 2015. године (Регионална привредна комора, улица Добричка 2);

- Нови Сад, 2. март 2015. године (Привредна комора Војводине, улица Хајдук Вељкова 11) и

- Београд, 4. март 2015. године (Привредна комора Србије, улица Ресавска 15).

7. По окончању поступка јавне расправе Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи.