RSS

You are here

Радници Железнице партнер државе у модернизацији пруга и спровођењу реформи

Процес модернизације и реформисања железнице који се спроводи у последње три године одвија се уз заједнички рад Владе, пословодства железничких компанија и запослених, а резултат тога је уређеније и ефикасније пословање ових фирми и више од 200 километара модернизованих пруга.

 

Само таквим, заједничким радом, можемо остварити оно што смо заједно поставили као циљ, а то су ефикасна и конкурентна предузећа, спремна да реализују инфраструктурне пројекте вредне 10 милијарди евра.

 

Запослени су партнери у том процесу и Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је од самог почетка инсистирало да они буду информисани и укључени и кад је реч о приоритетима за инвестирање и о свим другим процесима који се одвијају на железници, укључујући и рационализацију броја запослених.

 

Захваљујући томе, прва фаза реформи на железници спроведена је успешно и похваљена од стране свих релевантних домаћих и међународних институција. На исти начин ушли смо и у наставак реформи, због чега верујемо да ће резултат бити ефикасније пословање железнице, уз заштиту права радника у процесу реструктурирања, посебно водећи рачуна о запосленима који живе на територији Косова и Метохије.