RSS

You are here

Раст грађевинарства 24,4 одсто у првом кварталу 2020. године

Вредност изведених грађевинских радова у првом кварталу 2020. године повећана је за 24,4 одсто односу на исти период претходне године, показују најновији подаци Републичког завода за статистику, исказани у сталним ценама.

 

Највећи раст вредности изведених грађевинских радова, 35,2 одсто, забележен је на тзв. осталим грађевинама, у којој се, између осталог, убраја изградња саобраћајне инфраструктуре, цевоводи, као и сложене индустријске грађевине, док је код зграда забележен раст од 13,2 одсто.

 

Међу пројектима који су највише допринели расту грађевинарства налазе се, поред осталог, и велики инфраструктурни пројекти на којима су се радови одвијали без прекида и у време ванредног стања, као што су изградња брзе пруге Београд-Будимпешта на деоницама од Београда до Новог Сада, изградња oбилазнице око Београда, као и изградња стамбено-пословних комплекса у Београду и Новом Саду.

 

У претходној, 2019. години, раст грађевинарства износио је 35 одсто, чиме је овај сектор дао највећи допринос привредном расту Републике Србије.