RSS

You are here

Раст грађевинарства у првих шест месеци 25 одсто, највећи допринос расту БДП-а

Раст бруто домаћег производа у прва два квартала 2018. остварен је највише захваљујући расту грађевинарства и убрзаној реализацији инфраструктурних пројеката, показују подаци Републичког завода за статистику.

 

Вредност изведених грађевинских радова у првој половини године износи 25 одсто, што значајно премашује стопе раста у осталим секторима који су допринели расту БДП-a Србије у прва два квартала ове године од 4,5 одсто. После раста од 28,1 одсто оствареног у првом кварталу 2018, према доступним подацима, у другом кварталу забележен је раст од 23,1 одсто.

 

Највећи интензитет радова постигнут је на коридорима и у стамбеној изградњи, а очекује се да ова два сектора наставе да “вуку” раст грађевинарства и у другој половини године. То потврђују и подаци о реализацији буџета за пројекте који прати Министарство, где је у првих шест месеци 2018. реализовано 48 одсто расположивих пројектних средстава, односно 35,45 милијарди од укупно предвиђене 74 милијарде динара.

 

С обзиром на нове пројекте чије уговарање предстоји, очекује се да се и у другој половини године настави постојећа динамика трошења планираних буџетских средстава, док ће укупна расположива средства бити увећана због финансирања Пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности.