RSS

You are here

Разговори са локалним становништвом о будућим радовима на изградњи Коридора 11

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре ће са Интитутом за путеве и пројектантима током маја, организовати презентацију плана изградње трасе аутопута Е763, Београд-Јужни Јадран, у свакој општини за њену територију ради обавештавања локалног становништва о будућим радовима на изградњи.

 

Циљ ових презентација је да се изградња ауто пута одвија уважавајући интересе и потребе локалног становништва тако што ће се предупредити потенцијални проблеми током периода изградње.

 

Инвестирање у капиталну инфраструктуру, као што је изградња аутопута  је сложен процес који захтева посебну пажњу и одговорност како Републике Србије и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, тако и шире друштвене заједнице, а посебно грађана који живе на територијама локалних самоуправа (Обреновац, Уб, Лајковац и Љиг). Овај процес значајан је и због издвајања значајних средстава пореских обвезника, како у фази припреме, тако и у фази изградње и коришћења.

 

Министарство управља изградњом Коридора 11 на транспарентан и одговоран начин што доприноси стварању окружења у коме стратешка јавна инвестиција добија подршку заједнице.