RSS

You are here

Реаговање поводом текста „Браниоци река из Пирота траже измену Закона о планирању и изградњи“

Поводом текста који је објавио портал Juznevesti.com, 27. јануара 2020. године, под називом “Браниоци река из Пирота траже измену Закона  планирању и изградњи” (https://www.juznevesti.com/Drushtvo/Branioci-reka-iz-Pirota-traze-izmenu-Zakona-o-planiranju-i-izgradnji.sr.html), ради објективног информисања јавности, обавештавамо вас о чињеницама у вези с предложеним изменама и допунама Закона о планирању и изградњу, које се односе на прецизирање одредаба у вези са припремом урбанистичког пројекта.

 

Циљ предложених измена био је да се прецизирају одредбе закона у погледу могућности коришћења енергетских потенцијала пољопривредних газдинстава, односно да се омогући ефикасно одрживо коришћење биомасе и другог отпада који се јављају у пољопривредној производњи. На овај начин подстиче се енергетска ефикасност, одрживо управљање отпадом и смањују негативни утицаји на животну средину у пољопривредној производњи.

 

Како би усвојени закон био што квалитетнији и како би се избегле могуће двосмислености, уважени су разлози да  предложена норма оставља могућност за тумачење и могуће злоупотребе, те је Министарство прихватило амандман којим је прецизирано да се ради само о изградњи објеката за производњу енергије из биомасе, у функцији полопривредног газдинства.