RSS

You are here

Реаговање поводом текста “Држава фалсификовала податке о дивљој градњи на Кошутњаку”

Поводом текста “Држава фалсификовала податке  о дивљој градњи на Кошутњаку”, објављеног у дневном листу “Данас” 26. јула 2019. године, ради објективног информисања јавности, подсећамо још једном на чињенице у вези с пројектом проширења Спортског центра Завода за спорт и медицину спорта и надлежностима које има Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

 

Министарство је у складу са законом надлежно за издавање грађевинске дозволе унутар заштићеног подручја културно-историјске целине и у оквиру своје надлежности урадило је све у складу са законом.

 

Министарство је издало грађевинске дозволе за следеће објекте у оквиру СРЦ Кошутњак:

- 14. 12. 2018. године издато је решење за изградњу објекта мултифункционалне дворане

- 20. 6. 2019. године издато је решење за реконструкцију и доградњу објекта управе и медицине спорта

- 9. 5. 2019. године издато је решење о одобрењу за изградњу два помоћна објекта – две монтажно-демонтажне конструкције (вештачке стене за спортско пењање)

 

Пре издавања грађевинске дозволе прибављени су услови свих надлежних институција, укључујући Завод за заштиту природе, Републички завод за заштиту споменика културе, МУП, као и градска јавна предузећа. Све ове институције дале су сагласност, сви законски услови су испуњени и на основу тога издата је грађевинска дозвола.

 

Инвеститор је дужан да се за издавање дозволе обрати надлежној институцији, у овом случају Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, а Министарство је од тренутка добијања захтева инвеститора у овом предмету, као и у сваком другом, поступало у складу са законом.

 

О комплетном поступку Mинистарство је информисало и групу грађана са београдских општина Раковица и Чукарица, на састанку који је на њихов захтев одржан 3. јула 2019. године. 

 

Поред тога, Министарство је дало и налог да Републичка грађевинска инспекција изврши инспецијски надзор и да континуирано прати да ли се радови изводе по техничкој документацији и грађевинској дозволи коју је издало Министарство.