RSS

You are here

Реаговање поводом текста „Држава на послу с нишким аеродромом три милијарде динара „у плусу““, објављеног у листу "Данас" 3. маја 2019. године

Поводом нетачних навода изнетих у тексту „Држава на послу с нишким аеродромом три милијарде динара „у плусу““, који је објављен у листу „Данас“, 3. маја 2019. године, дужни смо да још једном информишемо јавност у вези с разлозима преношења власништва и управљачких права над Аеродромом “Константин Велики” са Града Ниша на Републику Србију, као и да демантујемо нетачне тврдње у вези са разликама у процењеној вредности имовине аеродрома, које су изнели представници Националне коалиције за децентрализацију, која је део иницијативе “Не дамо нишки аеродром”.

 

Нетачна је тврдња да је “вредност пренесеног земиљишта са припадајућим објектима чак 51,7% већа од оне која је годинама саопштавана”, као и тврдња да постоји “разлика од три милијарде динара”. Подсећамо да је уговором из октобра 2010. године вредност нишког аеродрома била је 63,1 милион евра или око шест милијарди динара по тадашњем курсу. Кад се ова вредност увећа за износ инфлације у периоду 2010-2019, следи да је вредност аеродрома данас 73,8 милиона евра, односно 8,86 милијарди динара. 


Овај износ је за 40 милиона динара већи од процењеног од стране Пореске управе. То значи да разлика у процени постоји, али уколико се буде обрачунавала по овом износу, она иде на штету Републике Србије, а не Града Ниша. Такође, разлика у процени није виша за чак 51,7% у корист Републике Србије, већ је нижа за 0,4%, односно Град Ниш би добио 40 милиона динара више.

 

Подсећамо јавност да су разлози за молбу коју је Град Ниш упутио Влади Србије да јој врати аеродром:


  1. Немогућност Града да финасира губитке у пословању (оперативне трошкове) ЈП “Аеродром Ниш”,
  2. Немогућност Града да финасира нужна капитална улагања у Аеродром “Константин Велики” и
  3. Неиспуњавање преузетих обaвеза из уговора које су закључили 2010. године.


Разлози због којих је Влада преузела бригу о аеродрому су очување континуитета у раду аеродрома, стабилно пословање и финансирање нужних капиталних издатака. Од враћања нишког аеродрома у власништво Републике па до сада, Влада Србије је већ уложила 256 милиона динара.

 

По истеку рокова утврђених уговорима и анексима између Републике Србије и Града Ниша, очекују се утврђивање биланса и измирење међусобних потраживања. Тачно је да је по захтеву Града да од Владе РС прибави одређене непокретности, Градска управа на челу са тадашњим градоначелником Милошем Симоновићем 2010. године сама себи „намакнула свилен гајтан око врата“, као и да актуелна градска управа предузима све могуће мере како би избегла и крах буџета, али и све друге непријатности због неизвршавања „наметнутих обавеза“.

 

Још једном наглашавамо да Влада Србије није планирала концесију за нишки аеродром.

Након припајања ЈП “Аеродром Ниш” предузећу “Аеродроми Србије”, као и почетка оперативног рада трећег међународног аеродрома у Србији, Аеродрома “Морава” код Краљева, број запослених у АС биће око 200. А ефекти постојања “Аеродрома Србије” биће видљивији од следеће године, када се очекује прикључење још неколико малих аеродрома.