RSS

You are here

Реаговање поводом текста “Инфраструктурни проблеми муче грађане”

У тексту “Инфраструктурни проблеми муче грађане” објављеном у “Народним новинама” 2. јула 2020. године изнете су нетачне тврдње да су проблеми на водоводној мрежи у делу Нишавског округа последица изградње ауто-пута, због чега смо дужни да реагујемо и обавестимо јавност o чињеницама у вези с овим случајем.

 

У тексту се, наиме, наводи да су “сусрет начелнице Нишавског управног округа са грађанима из Ниша, али и Алексинца и других локалних самоуправа” обележили “проблеми са водоводном мрежом која је страдала после изградње источног крака Коридора 10”.

 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструткуре упознато је, на основу представки грађана, са проблемима у водоснабдевању у местима у близини ауто-пута Е-80, а грађанима који су се обраћали Министарству већ су достављени одговори посредством инвеститора на изградњи ауто-пута, предузећа “Коридора Србиje”.

 

У првом случају, реч је о томе да је деоница аутопута Е80 Ниш – Димитровград трасирана је ободним деловима десно од села Куновица. Водоснабдевање села Куновица врши се преко аутономног система који је грађен у периоду 2002.-2004. године.  Због евидентираних недостатака систем није  преузет од стране ЈКП Наисус и његово одржавање је у надлежност мештана села.

 

Цевовод (гравитациони довод од каптажа „Куновско врело“ до пупмне станице) укршта се са ауто-путем  Е-80 и исти је приликом изградње ауто-пута заштићен.  

 

Инжењери Коридора Србије, у складу са својим надлежностима, приликом изградње ауто-пута сагледавали су све објективне проблеме и примедбе локалне заједнице и помагали у њиховом решавању.

 

То се односи и на помоћ мештанима села Куновице.

 

На основу примедби Милована Мишића, председника одбора за воду – Села Куновица, из претходног периода (2017.-2019.год), од стране Извођача извршени су радови на:

  • замени водоводне цеви,
  • изградњи новог водоводног шахта (измештање коју су захтевали мештани на локацији укрштаја са ауто-путем),
  • изградњи четири рампе за прилаз парцелама,
  • изградњи рампе после моста Б9 за прилаз парцелама са леве стране регионалног пута,
  • за уређење каптаже и прилазног пута у више наврата у периоду септембар-октобар 2019. год. омогућено је коришћење механизације ангажоване за изградњу аутопута,
  • вршено је уступање грађевинског материјала (свежег бетона, дробљеног каменог агрегата, водоводне цеви, арматура, цемент...).

 

Део захтева који се односе на активности које, према оцени Инжењера,  нису у вези изградње ауто-пута и налазе се на  локацијама ван зоне изградње не спадају у надлежности “Коридора Србије”.

 

Такође смо упознати и са другим случајем, у вези са водоводним системом Црвене реке, који је изграђен пре тридесетак година и у лошем је стању. Водоснабдевање Црвене Реке има статус локалног система, са концепцијом снабдевања водом за пиће из Нишког водоводног система као „групни корисник са централним мерењем“.

 

У више наврата у ранијем периоду, на захтев надлежних из Општине Бела Паланка, ЈКП Наисус је вршио испитивања кварова и констатовало се да је неопходна реконструкција целог система да би се исти довео у функцију сигурног режима рада.

 

У периоду извођења радова на ауто-путу извршена је реконструкција потисног цевовода од цеви PEDN110mm.

 

Сумња да је на потисном цевоводу изазван прекид приликом постављања ограде на ауто-путу није основана с обзиром да су радови на огради вршени у периоду 2019. године, а према представкама проблем са прекидом водоснабдевња се јавио од априла-маја 2020. године.

 

Приликом обиласка терена са представником Општине Бела Паланка, на траси постављене ограде, није уочено никакво цурење. У разговору са представником Општине Бела Паланка речено је да су вршена испитивања од стране извођача радова на реконструисаном потисном цевоводу и од стране ЈКП Наисус-а и да нису успели да детектују било какве кварове, односно места цурења на потисном цевоводу, већ да су детектовани падови притиска у разводној мрежи.

 

Потисни цевовод пре реконструкције је функционисао као потисно-дистрибутивни цевовод, што значи да се пуњење резервоара вршило само у периоду кад разводни цевовод не дистрибуира воду према корисницима односно кад има вишка воде. Другим речима, уколико је потрошња у нижем делу насеља већа или уколико се јаве цурења у нижем делу потисни цевовод не може да допреми воду до резервоара и до корисника који су на вишим котама.

 

На основу свега наведеног, може се рећи да радови на ауто-путу нису утицали на представљени проблем у водоснабдевању.

 

За довођење система за водоснабдевање у Црвеној Реци у функцију сигурног режима рада, с обзиром да се ради о старом систему са великим бројем хаварија и застарелом неадекватном опремом, неопходно је да надлежни за одржавање локалног система за водоснабдевање усмере своје активности на реализацију реконструкције  постојећег система што би подразумевало комплетну замену цевовода, водоводне арматуре и фазонерије и пумпних агрегата.