RSS

You are here

Реаговање поводом текста “Министарка се жали на „Актор“, али пенале не помиње”

Поводом нетачних информација које су изнете у тексту “Министарка се жали на „Актор“, али пенале не помиње” у дневном листу „Данас“, објављеном 26. 7. 2019, ради истинитог и објективног информисања јавности, обавештавамо вас о чињеницама у вези с изградњом источног крака Коридора 10 и односу Министарства према извођачу радова на овом пројекту.


Пре свега, све одлуке у вези са спровођењем уговора о изградњи деоница на којима је ангажована грчка компанија “Актор” доносе “Коридори Србије”, као инвеститор, потписник уговора и предузеће задужено за реализацију ових уговора и непосредно вођење пројеката обухваћених тим уговорима. Самим тим, Министарство не може дати одговор на питање да ли је наплаћен било који износ пенала од извођача “Актор”, јер не руководи непосредно тим пројектима, већ је то питање за руководство “Коридора”.


Потпредседница Владе и ресорна министарка, проф. др Зорана Михајловић, свој став према начину на који је инвеститор спроводио поједине уговоре са грчком компанијом “Актор” јасно је показала подношењем кривичне пријаве тужилаштву за организовани криминал у Београду. У тој активности се отишло и корак даље, па су тужилаштву за организовани криминал накнадно, ради објективног сагледавања, достављени подаци о свим лицима која су учествовала у пројектовању, техничкој контроли и ревизији пројеката, што је претходило потписивању уговора са компанијом “Актор”, као и лицима која су учествовала у потписивању уговора под условима који су креирали све накнадне и озбиљне проблеме у њиховој реализацији, а десили су се  у периоду пре преузимања дужности проф. др Зоране Михајловић.


Апсолутно су нетачне информације да је Министарство, упркос незадовољству радом “Актора”, дало тој фирми могућност да изводи радове на деоницима Просек-тунел Банцарево-Црвена Река. Реч је о једном од четири уговора које је грчка компанија добила на међународном тендеру и никакве накнадне уговоре Министарство није „додељивало“ било коме, па ни компанији „Актор“.


Наглашавамо да је на сваком пројекту компаније „Актор“ држава ангажовала не само компаније за вршење послова стручног надзора, већ je омогућила и ангажман консултаната за техничка питања и питања одштетних захтева. Управо су то субјекти који по закону имају одговорност за праћење реализације уговорених радова, наплату пенала, одобравање одштетних захтева извођача, раскидања уговора, а не ресорна министарка или Министарство.

 
Уколико се поставља питање одговорности државе што послови нису спроведени у уговореним роковима, морамо навести да одговорност лежи на страни свих учесника који су учествовали у изради, одобравању и потврди пројеката који су у моменту потписивања појединих уговора били апсолутно неспроводиви у пракси у уговореним роковима и тиме створили извођачу оправдан правни основ и могућност за подношење одштетних захтева за продужетке првобитно дефинисаних уговорних рокова за извођење радова, уз право на финансијску надокнаду. Такође, одговорност лежи и на руководиоцу пројекта, извођачима и стручном надзору, за све пропусте и кашњења извођача, који нису резултат пропуста на страни инвеститора.


Када се говори о пробијању рокова, мора се водити рачуна о узроцима пробијања, односно да ли су узроци кашњења били искључиво на страни извођача.

 

Министарство је наследило уговоре који не штите у најбољој мери интересе државе, и упркос томе успело је да отклони све препреке за успешно привођење пројеката крају.

 

Свој став према затеченом стању на овим и другим великим инфраструктурним пројектима попредседница Владе и министарка, проф. др. Зорана Михајловић, показала је не само подношењем кривичних пријава за реализацију пројеката у којима је грчка компанија „Актор“ била извођач, већ и за неадекватно изведене радове на изградњи деонице Уб-Лајковац,  преиспитивање струковне одговорности инжењера за пропусте који су ескалирали обрушавањем косина у Грделичкој клисури, успостављањем црно-белих листа. Више него сви њени претходници од 2000. године заједно.


Уз завршених 300 км путева, упркос свим затеченим проблемима, не бежећи ниједног момента од одговорности, ресорна министарка и Министарство се наведеним активностима јасно  дистанцирају од неуспелих медијских спинова, повремених нестручних покушаја  креирања утиска о њеном личном учешћу у „солидарној одговорности“ за све и свашта, јасно и јавно инсистирајући на индивидуалној одговорности свих који то јесу по слову закона када је у питању реализација инфраструктурних пројеката.