RSS

You are here

Републичка грађевинска инспекција забранила градњу новог нелегалног објекта на Копаонику

Републичкa грађевинскa инспекцијa извршилa je данас ванредни инспекцијски надзор на објекту у националном парку Копаоник, на локацији Караман гребен, и донелa решење којим се забрањује даље извођење радова због одступања темеља објекта од идејног решења.

 

Инспекцијским надзором утврђено је да темељи објекта не одговарају идејном решењу, а приликом надзора није дата на увид сва тражена документација, укључујући оверени пројекат за грађевинску дозволу, решење о одговорном извођачу радова, решење о надзорном органу, уговор о грађењу, нити су постављене градилишне табле.

 

Инвеститору, Ивани Марјановић Виријевић из Пожаревца, наложено је да обустави даље извођење радова на изградњи и у року од 30 дана прибави измењено решење, с обзиром на то да темељи нису усклађени с идејним решењем. Решењем је такође наложено да се градилиште обезбеди постављањем ограда, табле с упозорењима и градилишне табле.

 

Извођач радова је предузетничка фирма „Бибони“, а идејно решење израдио је “Вемикед“ из Лепосавића.

 

За градњу објекта издато је решење Завода за заштиту природе Србије, којом је дата сагласност за изградњу монтажног објекта према идејном решењу, а прибављене су и сагласности Скијалишта Србије и НП „Копаоник“. Општина Брус закључком Општинског већа дала је сагласност за постављање монтажног објекта у ски-центру Копаоник, на локацији Караман гребен.