RSS

You are here

Резултати реформи у грађевинарству мерљиви и међународно признати

Поводом низа неистинитих тврдњи које је изнела народна посланица Соња Павловић у вези са Законом о планирању и изградњи, указујемо на чињенице у вези са овим прописом и резултатима оствареним у области грађевинарства, захваљујући његовом доношењу и примени.

 

О резултатима реформи у области грађевинарства, које су покренуте доношењем Закона о планирању и изградњи 2014, и настављене каснијим изменама овог прописа, уместо паушалних и неаргументованих тврдњи, примереније је говорити поређењем мерљивих показатеља, као што су број дана потребних за издавање грађевинских дозвола, повећање броја издатих грађевинских дозвола, броја активних градилишта, стопа раста грађевинарства, учешће грађевинарства у БДП, вредности изведених грађевинских радова...

 

Издвојићемо само неке: на грађевинску дозволу уместо по неколико година, данас се у Србији чека свега неколико дана, број издатих грађевинских дозвола повећан је у последње четири године три пута – са 7.668 у 2014. на 21.824 у 2019; број активних градилишта више од четири пута, са 12.800 у 2015. на 53.642 у јануару 2020; стопа раста грађевинарства износила је 13,4% у 2018. а 27,1% у 2019. години, чиме је ова грана постала главни покретач раста БДП-а и, као резултат, удео грађевинарства у БДП-у повећан је са 3,2% у 2014. на близу 5% у 2019. години.

 

Према томе, остварени резултати на стварању доброг амбијента за пословање, посебно у области грађевинарству, нису ствар произвољних тврдњи, већ чињеница које имају и међународно признање. О томе говори напредак Србије са 186. у 2014. години на девето место у 2019. години на Дуинг бизнис листи Светске банке, који је уједно био и главни покретач побољшања укупне позиције Србије (са 91. места у 2014. на 44. место у 2019. години) на овој листи.

 

Тврдње народне посланице у дубокој су колизизији са свим овим чињеницама, а једнако су нетачне и друге изнете тврдње.

 

Појам “инвеститорски урбанизам” народна посланица употребљава у пејоративном смислу, иако није сасвим јасно шта под њим подразумева. У Србији се планирање врши у складу за законом и стандардима у овој области, а на надлежнима је организација израде планова у складу са прописима. Такође указујемо да планирање неприхватљиво инвеститорима нема много смисла, јер резултат планирања треба да буду изградња и инвестиције, који се спроводе у складу са законом.

 

Министарство има пуно разумевање за проблеме на које указује народна посланица у вези са стањем у инжењерској струци, али подсећамо да су они највећим делом наслеђени, као и да управо ово министарство улаже озбиљне напоре за њихово решавање. Оно што је ово министарство “разградило” јесу искључиво лоше праксе које су и довеле до тешког стања у грађевинарству, а у циљу стварања услова за обнову и напредак грађевинарства у Србији и домаћих грађевинских фирми. У том смислу, “страховлада и самовоља повлашћених интересних група”, која се помиње, у грађевинарству се првенствено огледа кроз градњу ауто-пута од глине и блата, техничку документацију рађену без ваљаних геолошких подлога или техничку документацију и бројне друге примере с којима смо се сусретали у реализацији великих инфраструктурних пројеката, које смо упркос свим наслеђеним проблемима успешно завршили и предали на коришћење грађанима Србије.

 

Инжењери заслужују и имају пуну подршку Министарства у уређивању своје струке, која се огледа како у стварању уређеног законодавног оквира, тако и у помоћи да Инжењерска комора Србије буде враћена инжењерима, уместо да буде институција коју је руководство “отело”, покушало да је приватизује и политизује и користи је за своје личне интересе, а да притом две године нису издавали лиценце, што је обавеза Коморе.

 

Инжењерска комора Србије је кључна институција за уређивање и унапређивање струке и континуирану едукацију инжењера и Влада Србије и Министарство су ту као подршка у спровођењу планова Коморе, јер је у интересу и инжењера, и свих грађана, да инжењерска струка у Србији покаже сву своју снагу и да наши инжењери држе корак са најсавременијим знањима у својој области.