RSS

You are here

Скупштина усвојила пет закона које је бранила потпредседница Михајловић

Скупштина Србије усвојила је данас пет закона које је пред посланицима протеклих дана бранила потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић.


Примена ових закона омогућиће минимум одржавања зграда, пре свега због безбедности грађана, бољег квалитета комуналних услуга, новца за даљи развој аеродрома у Србији, затим, кроз јавно-приватна партнерства и концесије нови извор финансирања инфраструктурних пројеката, као и уређенија правила за транспорт опасне робе кроз Србију.

Закон о становању и одржавању зграда предвиђа да ће стамбене заједнице морати да имају управника, а као обавезни орган предвиђа и скупштину која бира и разрешава управника којег је, међу комшијама, власницима станова, сама и одабрала на мандат од четири године. Законом је остављен избор станарима да ангажују професионалног управника, а ако се не договоре добиће принудног управника којег бира локална самоуправа са листе лиценцираних кадрова коју води Привредна комора Србије.


Потпредседница Михајловић је, наводећи да је појава професионалних управника зграда наишла на доста отпора оних који не желе увођење реда у тој области, рекла да је постојање професионалних управника обавеза и у Европској унији.


Закон даје основу да се размишља о енергетској ефикасности зграда. Потпредседница Михајловић је током расправе скренула пажњу на то да је 90 одсто стамбених објеката направљено без уважавања стандарда енергетске ефикасности и нагласила важност рационалног понашања у трошењу енергије.


Регистар стамбених заједница, као електронску јавну базу података, водиће локалне самоуправе, а јединствену централну, јавну електронску базу података о свим стамбеним заједницама из свих регистара на територији Србије водиће Републички геодетски завод. Управници су обавезни да своју стамбену заједницу упишу у регистар.

Први пут је детаљно дефинисан однос према становању, пре свега према социјалном становању, као и корисници социјалних станова, међу којима су и жртве породичог или партнерског насиља и бескућници.


Измене Закона о комуналним делатностима, навела је Михајловићева, детаљно прецизирају шта су комуналне делатности, уводе принцип конкурентности и могућност да се комуналне делатности много стабилније финансирају, а први пут ће омогућити да се уважава мишљење грађана када је реч о квалитету услуга.


Потпредседница Владе је рекла и да се предложеним законом о управљању аеродромима први пут та делатност третира као делатност од општег интереса, напомињући да је већ сада авио-саобраћај у Србији уређен по свим стандардима ЕУ.


“Пре само две године број путника на београдском аеродрому “Никола Тесла” био је испод два милиона, а данас говоримо о 4,8 милиона путника. Положај тог аеродрома даје могућност да се он даље развија”, рекла је Михајловићева, и додала да се водило рачуна и о око 30 малих аеродрома, који такође поседују потенцијал да се развијају.


Законом о транспорту опасне робе, како је навела потпредседница, предложено је да Управа за транспорт опасног отпада престаје да постоји и да се комплетна делатност пребаци у окриље Министарства, што представља ефикасније решење.


Закон јасно дефинише услове обављања унутрашњег и међународног транспорта опасне робе у друмском, железничком и водном саобраћају, али и све услове и обавезе које морају да испуне сви који се баве овом врстом транспорта.


Измене Закона о јавно-приватном партнерсту и концесијама повећавају сигурност у овим поступцима.


Како је навела Михајловићева, Комисија за јавно-приватно партнерство, коју је Влада Србије основала 2012, усвојила је укупно 41 предлог пројеката за јавно-приватно партнерство и концесије, од чега су 27 јавно-приватно партнерства, а 14 концесије, те да је до сада потписано 17 уговора.


“Предложене измене закона треба да омогуће да смањимо тај распон између велике тражње за добром инфраструктуром и честе немогућности да за инфраструктуру имамо одређене изворе финансирања”, рекла је Михајловићева.


Наводећи да је потребно много више пројеката јавно-приватног партнерства него до сада, Михајловићева каже да се изменама закона појашњавају и посебни облици концесије - концесије за јавне радове и концесије за јавне услуге, односно прави се разлика између јавно-приватног партнерства са елементима концесије и без елемената концесије.