RSS

You are here

Србија предводи регионалну сарадњу у развоју транспортне мреже

Транспортном опсерваторијом југоисточне Европе (SEETO) – организацијом која промовише сарадњу у развоју регионалне транспортне мреже и јачању капацитета за реализацију инвестиција - у наредне две године председаваће Србија.

 

Као представник Србије, Управним одбором ове регионалне организације председаваће Татјана Јовановић, помоћница министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, која је на данашњем састанку у Београду и преузела ову улогу.

 

Главна тема данашњег састанка УО ове организације били су предлози Србије и осталих регионалних учесника за ажурирање свеобухватне транспортне мреже Западног Балкана.

 

Предлози Србије односе се на друмску руту Нови Сад-Рума-Шабац-Лозница, као путну везу која би повезала  Коридор X и Коридор V у БиХ и укључивање постојеће железничке линије Лапово-Краљево у SEETO Руту 10 у циљу успостављања директне везе са Коридором 10 на северу. Трећи предлог Србије је укључивање постојеће железничке линије Ниш-Дољевац-Приштина у циљу успостављања везе између Коридора VIII и Коридора X.

и

Изнети предлози треба да допринесу унапређењу повезаности у оквиру транспортне мреже Западног Балкана и њеног даљег укључивања у европске транспортне токове, а сви регионални партнери исказали су спремност да се у наредним седмицама потврде пројекти који би били укључени у Основну мрежу Западног Балкана.

 

На састанку западнобалканске шесторке који ће се одржати у августу у Бечу, била би донета коначна одлука о приоритетним инфраструктурним пројектима Западног Балкана.

 

Транспортна опсерваторија Југоисточне Европе (South East Europe Transport Observatory - SЕЕТО) основана је Меморандумом о разумевању за развој Основне регионалне транспортне мреже, потписаним 11. јуна 2004. године у Луксембургу, који су потписале Владе Србије, Албаније, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Македоније, Мисије Уједињених нација на Косову и Европске комисије.