RSS

You are here

Србија суочена с истим изазовим као чланице ЕУ, неограничена либерализација такси делатности нигде није опција

Блокада саобраћаја у Шпанији због проблема у регулисању такси делатности и одлука ове земље да регионалне владе могу да ограничавају број издатих лиценци показује да неконтролисана либерализација није прихваћена опцијa ни у развијенијим европским држава и да се изазови у овој области не разликују од оних с којима се сусрећу друге земље ЕУ.
 
Искуства других европских земаља пажљиво су анализирана и коришћена приликом израде Нацрта измена и допуна Закона о превозу путника у друмском саобраћају, како би будући закон био не само усклађен са регулативом ЕУ, већ и са најбољом праксом у државама чланицама ЕУ кад је реч о функционисању такси делатности.
 
Решења предложена у нацрту измена закона, поред тога што поштују европскe стандарде и праксу, у исто време су прилагођена степену економске развијености Србије, ситуацији у делатности јавног превоза путника и проблемима које у овој области треба решити.
 
Најбоља потврда намера предлагача закона да уреди такси делатност у Србији поштујући европске стандарде јесу закони у области транспорта који су усвојени у претходне три године, припремљени у транспарентној процедури и уз активно учешће представника транспортне привреде, чијим доношењем је област транспорта потпуно усклађена са прописима ЕУ.