RSS

You are here

Србији похвале међународних експерата за спровођење пројеката у области становања и урбаног развоја

Економска комисија Уједињених нација за Европу (UNECE) похвалила је Србију за успешну реализацију међународног пројекта у области становања и урбаног развоја, а позитивним оценама посебно су допринели усвајање новог Закона о становању и одржавању зграда и увођење електронских грађевинских дозвола.

 

Разматрајући на конференцији у Женеви финални извештај о пројекту „Унапређење националних капацитета за одрживо становање и урбани развој за земље у транзицији“, који се спроводио у четири земље Европе и средње Азије, међународни експерти УН прогласили су Србију за лидера у овом пројекту, са одличним резултатима у јачању националних капацитета за одрживи развој становања.

 

Јованка Атанацковић, помоћница министарке грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, истакла је да су добри резултати Србије у области грађевинарства и становања, који добијају и међународно признање, резултат системских реформи којима су свеобухватно уређене све области, од области становања, преко просторног планирања, грађевинских дозвола, до озакоњења и уписа права својине.

 

„Посебно су важни систем доношења свеобухватног прописа у области становања и одржавања зграда, којим је уједно направљен и снажан искорак у унапређењу људских права у овој области, уношењем најбољих међународних пракси и смерница у домаће законодавство, као и систем издавања е-дозвола, који је Светска банка уврстила међу десет најбољих на свету, и спровођење процеса ”, рекла је Атанацковићева на 78. седници Комитета за становање и управљање земљиштем, која је одржана у Женеви.

 

Она је нагласила да, кад се нова решења доносе системски, плански и складу с најбољом праксом других земаља које су прошле сличне реформе, увек ће коначан резултат бити и промена свести јавности. ”Примена нових решења пре или касније покаже зашто је била неопходна и на који начин олакшава свакодневни живот свих нас, али и развој привреде и економије, а тиме и повећање животног стандарда грађана”, рекла је Атанацковићева.

 

Пројекат „Унапређење националних капацитета за одрживо становање и урбани развој за земље у транзицији” спроводи Економска комисија УН за Европу заједно са Програмом Уједињених нација за насеља (UN Habitat), а поред Србије, у пројекту учествују и Јерменија, Молдавија и Таџикистан.