RSS

You are here

Свим јединицама локалне самоуправе и градовима на територији Републике Србије

Поштовани,


У циљу ефикасне примене Закона о планирању и изградњи, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре одржава састанке са свим представницима јединица локалне самоуправе као и са представницима градова, који ће директно бити укључени у процес имплементације обједињене процедуре.

Имајући у виду да је дефинисан већи број питања и недоумица са којима ћете се суочавати приликом испуњавања делова везаних за успостављање система обједињене процедуре, обавештавамо вас да је Министарство формирало тим који ће у сваком моменту, у току радног времена, пружaти правну и другу врсту помоћи, како би заједничком координацијом успоставили што ефикаснији систем обједињене процедуре.

Подзаконска акта која прате Закон о планирању и изградњи су ступила на снагу по објављивању у Службеном гласнику бр. 22/2015

Све информације можете добити на број телефона 011/268-7338 или на мејл адресу
pravnapomoc@mgsi.gov.rs .

           

            С поштовањем,

           

ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ    

И                     

 МИНИСТАР             

 

проф. др Зорана Михајловић