RSS

You are here

У Србији 13.647 активних градилишта, два пута више него на почетку године

У Србији је тренутно активно 13.647 градилишта, што је два пута више у односу на почетак године, показала је анализа података из система за електронско подношење захтева за грађевинску дозволу (ЦЕОП).

 

На крају јануара 2017. године у Србији је било укупно 6.819 активних градилишта. Шест месеци касније, до краја јула, број градилишта је повећан за близу 5.000 и износио је 11.603.

 

Тренд раста настављен је и током последња два месеца, и до 9. октобра увећан је за око 20 одсто, на 13.647 градилишта.

 

Активна градилишта су сви објекти за које постоји пријава радова, с тим да је број објеката на којима се изводе радови и већи, јер у овај број нису урачунати објекти завршени у конструктивном смислу, за које још није издата употребна дозвола.

 

Кад би се узели у обзир сви објекти на којима се изводе радови, процењује се да би број градилишта у Србији био најмање за око 50 одсто већи, односно да би премашио 20.000.