RSS

You are here

У Србији 16.000 активних градилишта више него прошле године

Раст грађевинарства се најбоље огледа по порасту броја активних градилишта, где је 5. октобра 2020. године било 65.446 активних градилишта, док је број активних градилишта у истом периоду 2019. године износио 49.194, односно ове године је око 16.000 градилишта више.

 

После Београда (6.513), највећи број активних градилишта налази се у Новом Саду (4.272 активна градилишта).

 

Број активних градилишта по градовима на дан 5. 10. 2020. године:

  1. Београд – 6.513,
  2. Нови Сад (Јужнобачки округ) - 272,
  3. Суботица (Севернобачки округ) – 663,
  4. Крагујевац (Шумадијски округ) – 111,
  5. Крушевац – 1.559,
  6. Панчево (Јужнобанатски округ) – 552,
  7. Пожаревац – 1.221,
  8. Чачак – 1.026,
  9. Краљево – 845,
  10. Ниш – 837.

По подацима које објављује Републички завод за статистику (РЗС), у другом кварталу 2020. године највиши проценат грађевинских дозвола односи се на извођење радова на зградама, док се остатак односи на радове у вези са саобраћајном инфраструктуром, цевоводима, сложеним индустријским грађевинама, итд. Од укупног броја издатих дозвола у другом кварталу 2020. године, 54% се односи на новоградњу, док су остале дозволе издате за адаптацију, санацију, реконструкцију и радове одржавања.

 

активна

градилишта

2019.

2020.

јануар

37,968

54,439

фебруар

38,697

55,457

март

39,808

56,726

април

40,955

57,541

мај

42,256

58,632

јун

43,665

60,003

јул

45,354

61,443

август

46,984

63.123

септембар

48,805

65.118

на дан 5. октобар

49.194

65.446

 

 

 

 

*Табела 1: Број активних градилишта у Републици Србији