RSS

You are here

У Србији до е-дозволе у просеку за осам дана

Од почетка године, грађевинске дозволе у Србији издају се у краћем року него што предвиђа Закон о планирању и изградњи. Е-дозвола се у просеку добија за 8 радних дана, док закон предвиђа да се дозвола мора издати за највише 30 дана.

 

Од почетка примене елетронске процедуре, 1. јануара 2016, до 5. јула, поднето је укупно 23.570 захтева за издавање грађевинских дозвола, решења и локацијских услова, који се решавају у краћим роковима од  оних који су предвиђи законом.

 

Електронске грађевинске дозволе се издају у просеку за 8 радних дана, док је добијање локацијских услова потребно просечно 17 дана радних дана. За решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи, која се популарно називају “мала грађевинска дозвола” и издају се за инвестиционо одржавање објеката, процедура у просеку траје 6 радних дана.

 

У априлу је издато 829 грађевинских дозвола,  што је 9,9 одсто више него у истом месецу прошле године и 40,7 одсто више него у априлу 2014, последње године пре него што је уведена обједињена процедура издавања грађевинских дозвола.

 

У односу на априлски просек у претходних пет година, број издатих грађевинских дозвола у априлу ове године је већи за 24,1%, док је вредност радова у прва четири месеца ове године скоро 70 одсто већа него у истом периоду 2015.